14.12 19:30ч
—амоков
director  
producer  
writer  

държава    Ѕългари€       година    2018      времетраене    6мин
жанр    ƒрама –омантичен       технологи€    јнимаци€      тема    ўастие Ћюбов
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
»ван ¬рамин
публикувано на 11 ёни 2019
ѕ он€кога да имаш всичко може да е най-гол€мото ти прокл€тие. ƒа ти върви, да н€маш спънки по криволиката пътека на живота. ƒа ти се получава във всички аспекти, но що за слабост, що за илюзи€ е това? ѕри това илюзи€, ко€то р€зко бива разтърсена в първи€ удобен момент, когато действителността реши да си покаже рогата.  огато свикнеш с притежанието, н€ма нищо по-болезнено от разд€лата с него. Ќо съвсем друг е въпросът, какво в действителност можеш да притежаваш. Ќе и любимата си, не и при€телите си, не и сво€та съдба. ѕритежаваш единствено изборите си и последстви€та от т€х.  огато късмета те сполети, не се питаш, защо е станало така, по чие провидение н€какво щастие те сполет€ва. Ќо виж с нещастието не е така…  огато загубиш любов, при€телство, работа или пък просто не ти провърви в залог, тогава се суетиш, защо, видиш ли, тази несправедливост се стоварва именно на тво€та глава. “ова е моментът, в който ≈ди губи хазартната игра, ко€то нарича живот. Ќай-лошата страна на липсата на нещасти€ е нулевата подготовка за т€хното посрещане.   

јко възприемем житейски€ си път като поредица от трансформации и преобразувани€ от едно състо€ние в друго, то анимациите на ƒимитър ƒимитров, със сценарий от ƒил€н ≈ленков са почти документално точната артистична визуализаци€ на подобна неизбежна непредвидимост. „ўастие“ е парадоксалното заглавие на последни€ филм от българското дуо, спечелил, поредна за екипа награда, този път на Smart Phone Film Festival в ƒъблин. ўастието, което както идва, така си и отива от живота ни, именно като Ќе€ –„с дългите и евтини рокли и вечно излизащи гърди… с този поглед, тези очи, този глас“. » светът като роман, в който н€ма главни герои. «рителите на това представление – „обикновените“ хора – преминават дните си в дребни тревоги и престорени главоболи€, макар и мечтаещи за пропуснатите възможности на сво€та младост или неосъществимите идеали на бъдещето. ќстаналите, макар и малцина, са актьори в планетарни€ театър.  огато си част от едини€ св€т, не си част от други€. ƒва несъвместими модуса на съществуване. »ли излизаш срещу бур€та на емоциите и чувствата, или си устройваш един „обикновен дом“ и с „една обикновена жена“ и „обикновени деца“ водиш безметежни€ си семеен живот. ¬сичко по средата е вакуум и разруха, поне в случа€ на ≈ди.
 
—илните и неконтролируеми страсти обаче, могат да изсмучат жизнените сокове дори на най-енергичните и стабилни личности сред нас. ¬ъпросът е дали човек може да живее и колко дълго, в неудържими€ водовъртеж на чувственото възпри€тие за света и другите. ƒали интензивните и дълбоки естетически моменти и насладата, могат да оправда€т с€нката, ко€то те застига, малко след като удоволствието премине и придобие плътността единствено на спомен. Ќо от друга страна, дали уреденото и безбрежно спокойствие на домашни€ уют и конвенциите са единствената алтернатива на житейските борби на артиста и по-темпераментната личност, или пък б€гството в смъртта? ј може би образът на ћорис е просто поредното доказателство, че човек тр€бва да внимава какво си пожелава. ¬ъпросът е отворен за преценката на зрител€. » все пак, въпреки постигнатото във финала на филма щастие, ≈ди признава, че дори и то не е достатъчно без сладката горчилка на страстната любов и противоречивите чувства на романтични€ междуличностен въртоп. — други думи, щастието и любовта са две отделни реалии, който могат да върв€т паралелно, могат да се вплетат една в друга, а могат и да поемат диаметрално противоположни посоки. «атова вс€ка житейска истори€ е оригинална посвоему, а еднозначен отговор на въпроса как се постига истинското щастие, разбира се, н€ма.
          
#"A #film #about #the #crushing #power #of #the #ordinary, #everyday #life, #which #inevitably #devours #the #dreams, #the #love, #and #the #belief #in #the #extraordinary #one. #A #life #which #means #death #to #the #artist." #Happiness; #love; #passion; #art; #любов; #изкуство; #избор; #ƒимитър #ƒимитров, #ƒил€н #≈ленков, #ћетаморфоза, #Ѕорбата #между #света #на #артиста #и #ежедневието, #което #изсмуква #маги€та #от #битието #и #€ #превръща #мистери€та #в #обикновено #и #скучно #съществуване. #Dimitar #Dimitrov, #Dilyan #Elenkov

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018