17.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
 »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘»—“  
—÷≈Ќј–»—“  

държава     анада       година    2015      времетраене    17мин
жанр    ‘ентъзи       технологи€    ћузика      тема    ¬дъхновение  расота
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 7 ћарт 2015
началото си REQUIEM разбива вс€какви очаквани€. »зненада и шок – това може да се каже за първата половина на последната част от трилоги€та (KIN и Salvage). ƒействието се пренесе в града!  расивите и вземащи дъха природни кадри са заменени с високи сгради и небостъргачи, изкачването към върха на планината се трансформира в изкачване с асансьори в корпоративни сгради… “ова е и началото на кра€ – объркващо, трудно, замъглено и носещо усещането за не€снота.
 
“ази не€снота, обаче, не е само в съзнанието на зрител€, но и се визуализира в изражението и жестовете на главни€ персонаж – млад мъж, или порасналото вече дете от KIN. ƒокато гледаме тази финална част от трилоги€та непосредствено ставаме съпричастни към него. ѕо майсторски начин е представено носталгичното усещане и копнежът по завръщане в приказното приключение, спомените и пробл€съците от една друга, различна и магична реалност ни съпровождат през всеки един кадър.
 
јко SALVAGE бе преходът от приказното в реалното, преход, който все още не се откъсна от магичната си ц€лост; сън, от който все още не сме се събудили, то в REQUIEM брат€та McKinnon ни събуждат от него – изкарват ни от дълбоки€ делириум на потопеното в магично състо€ние съзнание.
 
Ќеизменно в този динамичен сюжет присъстват и символите, които ни б€ха дадени в първите два филма. ƒвата магични св€та на KIN и SALVAGE се сливат в REQUIEM по един уникален начин. „исто символично луната и фантастични€т гарван се преплитат в едно време и едно пространство.
 
‘иналът на трилоги€та е и нейното начало – връща ни в спомените на малкото русо момче от KIN, като преди това ни дава залезът на SALVAGE.
 
ѕредставени€т във втората част ранен пилот тук се трансформира в скитник, който среща вече порасналото момче от KIN, давайки му б€лата перлена огърлица. ¬ тези кадри с€каш се слива ц€лата пъстрота на трилоги€та – минало, насто€ще и бъдеще, природата и човекът, магичното и реалното са внедрени в този артефакт.
 
»зведнъж сън€т се оказва дълбоко скрит в паметта ни спомен, копнежът по който е оставил дълбок отпечатък в съзнанието на порасналото вече дете. “ози спомен вс€чески се стреми да изплува и преобърне реалното – да го трансформира в приказно, да го върне в неговото изконно битие.
 
REQUIEM  не е завършек, а начало… Ўокът от встъпването в града постепенно се замен€ с копнежа по природното и магичното. ћонотонността, в ко€то всички ние сме изпаднали е представена по брил€нтен начин. ¬ паметта на всеки един индивид споменът по приказното детство е наличен, споменът от магичното въображение на детето, което трансформира реалността с лекота.
 
Ѕрат€ McKinnon ни дават една алтернатива, един нов път, в който се срещат миналото, насто€щето и бъдещето на всеки един човек. ћистери€та и въпросите, които остават след филма са неизменна част от негови€ чар. “рилоги€та KIN е една приказка без край – т€ започва там, откъдето свършва, водейки ни бавно през вълшебните пътища на спомените, съпроводени от неспирната мелоди€ на природното.
 
«а мен трилоги€та на брат€та McKinnon н€ма еквивалент, т€ е една визуална игра с природните елементи, игра, уплътнена чрез силата на музиката, движеща и внедр€ваща се дълбоко във всеки кадър. ¬секи един зрител е оставен сам да интерпретира случващото се, сам да го приспособи към себе си и да намери отговорите, а именно в т€хното търсене е и уникалното прежив€ване, насладата KIN.
#–еквием #Requiem # анада #Canada #—еб #ћаккинън #Seb #McKinnon #Ѕен #ћаккинън #Ben #McKinnon # ъсометражно #кино #Short #film #‘ентъзи #Fantasy #ћузика #Music #“рилоги€ #Trilogy #≈пичен #Epic #ћаги€ #Magic

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018