10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
—÷≈Ќј–»—“  

държава    ƒани€       година    2011      времетраене    7мин
жанр     омеди€       технологи€    3D анимаци€      тема    ћитологи€ и религи€ »ронични обрати
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
»вайло ƒончев
публикувано на 30 ћарт 2015
ѕ реди да се впуснем в размишлени€ относно съдбата на Ѕьорн е хубаво да имаме нещо наум: разделението на ’елхайм и ¬алхала по подобие на христи€нските ад и рай е най-малкото спорно. “о се дължи на описанието, което —нуре —тюрлюсон (средновековен исландски поет и историк) им дава. ѕо – да речем – холивудски маниер, авторски€т колектив е решил да обърне гръб на историческата коректност. “ова, разбира се, е право на всеки творец и би могло да е за добро. The Saga Of Biorn по забавен начин илюстрира разликата в ценностната йерархи€ на нордическата митологи€ и христи€нството.
 
—лед процедурната бележка можем спокойно да обърнем поглед към истори€та, разказана във филма.
 
»зглежда, по неизвестни причини, застар€ващи€т воин Ѕьорн е недолюбван от боговете. Ѕезуспешните му опити да умре в битка напомн€т борбата на най-известната праисторическа катерица – —крат („Ћедена епоха”) за заветни€ жълъд. “е могат да предизвикат см€х, понеже да се забавл€ваме от нещастието на нарисуван герой е лесно; но биха могли да извикат и самоиронични усмивки, което е още по-ценно. —тига да си спомним за нещо, което толкова неистово сме желали, че да станем нелепи в преследването му. » ако то е било жълъд – жалко за нас; ако е било спасението на душата ни – по-веро€тно е да си е заслужавало.
 
“рагеди€та, ко€то Ѕьорн прежив€ва би се сторила непон€тна на мнозина. –елиги€та е заемала централно м€сто в живота на средновековни€ човек. ѕодм€ната на ¬алхала с христи€нски€ рай е чиста проба измама, неподлежаща на обжалване. ¬ родната истори€ си имаме пример за това – канонизирани€т за светец кн€з Ѕорис, съвсем по христи€нски, избива петдесет и два бол€рски рода, въстанали срещу покръстването. –азпространението на новата религи€ в —кандинави€ се случва трудно и бавно. ѕричините едва ли се корен€т само в географската отдалеченост от –им.
 
Ќапълно възможно е да става въпрос за трудно преодолими ценностни различи€, които The Saga Of Biorn доста добре очертава. ’ристи€нското смирение срещу варваската енергичност. ќреолът срещу шлемa.  ръстът срещу чукa.
 
∆естоката ирони€ на живота след смъртта е последната тема, ко€то, волно или неволно, авторите зачекват. » не предполагаеми€т живот на душата ни в отвъдното, а реални€т, този на името ни след като умрем. јко Ѕьорн имаше избор – нав€рно щеше да строши ореола си на светец на парченца. Ќо тъй като в ра€ не пускат с мечове, за него ще остане вечната мъка – като един северен —изиф. —поред н€кои, »сус от Ќазарет, реално съществуващата историческа личност, е бил праведен юдеин. ƒали този »сус би се радвал, че е об€вен за бог три века след като е жив€л?
#The #Saga #Of #Biorn #2011 #Denmark #ƒани€ #Jesper #Aagaard #Jensen #комеди€ #comedy #анимаци€ #animation #религи€ #religion #истори€ #history #—кандинави€ #Scandinavia #митологи€ #mythology #»вайло #ƒончев #Ivaylo #Donchev

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018