15.11 16:00ч
ѕловдив
–≈∆»—№ќ–» » ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»  
&  
—÷≈Ќј–»—“  
 SHOKO HARA
 PAUL BRENNER
 SHOKO HARA
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    япони€       година    2012      времетраене    4мин
жанр    ‘илософски       технологи€    јнимаци€      тема    »ндивид-общество —трах
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 7 ќктомври 2014
ј ко търсим основната цел при направата на €понско-немски€ Abita, то бихме € намерили във възможно най-чисти€ и невинен опит за алтернативна проекци€ в човешкото въображение на случили€ се във ‘укушима на 6-ти август 1945 г. жесток и варварски акт от страна на —јў, остав€щ след себе си хил€ди жертви, ранени и бездомни.

ћеждународното кино, това важи в гол€ма степен за €понското, нер€дко се насочва към проблематизаци€та на подобни сюжети – последстви€та не само от външно причинените посегателства, но и бедстви€та, резултиращи от човешкото пренебрежително отношение към природата. »злезлите множество документални и игрални късометражни филми разкриват действителните истории на засегнатите от тези бедстви€. ¬ последните н€колко години се забел€зва също така нарастване на безпокойството в международен план и осъзнаването на последиците, които неминуемо следват тези актове. ѕримерите за подобни филми са много, тук може да отбележим само два: документални€т Then and Now (2011), разкриващ трагичните истории на оцелелите след разрушителните цунами и земетресение в »шиномаки, и игрални€т Blind (2011), чи€то иде€ разкрива алтернативна пост-апокалиптична картина на “окио.

»зборът на Shoko Hara и Paul Brenner е по-различен и изключително сполучлив. “е ни представ€т анимирана истори€ през погледа на малко момиче, символично изкарвайки на преден план именно последстви€та чрез погубените копнежи на последващото невинно поколение. ѕриродата се €в€ва недостъпна и опасна, а децата единствено могат да се докоснат до не€ в мечтите си – противопоставените реалност и фантази€ са двата полюса, които се срещат в това въображение. ¬ъжделението по нормалното детство и страданието заради плашещата действителност се снемат в чистото съзнание с цел изграждането на една алтернативна и красива визи€ за света.

Abita е анимаци€, чи€то цел е да провокира и подтикне към размисъл всеки зрител.  адрите разкриват артистични€ и майсторски похват на Shoko Hara да си служи с образите - техни€ подбор, цветовата гама, визуализаци€та на емоционалното и душевно състо€ние - и чрез всичко това да представи дълбинното метафорично съдържание на основни€ концепт. ѕодобно преплитане на емоции – от страдание към надежда - Shoko Hara представ€ по сходен начин и в направата на анимирани€ клип I am Poet на немската група Shiver.

ѕървите кадри от Abita ни разкриват малко затворено пространство - ста€та. Ќосталгичната музика и сивите нюанси разбулват частично действителността, пред ко€то са изправени децата на ‘укушима. “ака, между тези четири стени е обречена детската съдба. ÷ветните рисунки по стената изначално прав€т впечатление на прозорци, те обаче не са прозорци към външни€ св€т, а към въображаеми€. »зрисуваните природни пейзажи подсказват за копнежа на детето, който не е насочен към материалните блага, а напротив, желаната картина е тази на една неразрушена и неопустошена природа, на незасегнати от радиаци€ дървета, на светлото и незатулено от радиоактивни облаци слънце.

–еалността в Abita е сива и мрачна, докато визиите във въображението са красиви и пъстри. ¬ мечтите на малкото дете изсъхналото дърво разцъфва в красива сакура. —амо в този кадър зрител€т може да се потопи в дълбоката метафора за живота и неговата преходност. ¬ €понската култура прекрасното розово вишнево дърво е един от символите, израз€ващи будистки€ концепт за краткотрайната природа на човешки€ живот – въпреки своето красиво разцъфване, то е неминуемо последвано от смъртта. »зборът на сакурата не е случаен – от една страна т€ визуализира имагинерното изграждане на по-красив св€т от детето, а от друга ни представ€ надеждата и успокоението чрез познанието и примирението за патоса на нещата и т€хната непосто€нна и неустойчива есенци€. ѕодобен концепт таи в себе си дълбока носталги€, но ни дава и €сна визи€ с интенци€ към насто€щето. ¬ този смисъл примирението с миналото се мисли като предпоставка откъм възможността за разкриване на сегашни€ момент.

¬ начертаната в съзнанието картина природното разцъфва, но то е  моментно и нереално. ѕрекрачвайки прага на ста€та, сме изправени пред грубата действителност – носталгичната музика се трансформира в звуци от апарати, измерващи радиоактивността, а прелитащите водни кончета наподоб€ват за миг военни самолети. Ќа децата на ‘укушина е отречено нормалното детство, на т€х е снета дори възможността да дишат без маска…

ƒруг съществен символ е водното конче. “о се по€в€ва още в началото на филма и завършва с него. ѕреплита реално и въображаемо, докато символиката на крилата препраща непосредствено към иде€та за свободата. ѕо думите на Shoko Hara водното конче репрезентира именно стремежът към свобода и същевременно невъзможността за достигането й. “рансформаци€та на детето разкрива двустранни€ смислов товар на образа. ќт една страна иде€та на природното, реализираща се чрез символичното представ€не на водното конче, а от друга отново преходността на живота. ¬ непълната метаморфоза на това малко животно се про€в€ва неизменната връзка между зем€та и въздуха, а кратки€т му жизнен цикъл подтиква към преоткриване мигновеността на живота и неговата стойност.

ѕрез 2013 Abita печели наградата за най-добър анимиран филм на International Uranium Film Festival, а тази година присъства в селекци€та на над десет филмови фестивала по ц€л св€т. ƒълбокото послание, внедрено в тази анимаци€, цели да достигне до всеки един зрител, подбуждайки го към €сната увереност за последстви€та, които има алчната и жестока човешка природа. —ъщите тези последстви€ зас€гат не само нас, но и идващите поколени€, които тр€бва да понесат на своите рамене цели€ товар от погрешната представа на човечеството, приемащо всичко заобикал€що го за даденост.
#јбита #Abita #Ўоко #’aра #Shoko #Hаra #ѕол #Ѕренар #Paul #Brenner #япони€ #Japan #късометражно #кино #short #film #анимаци€ #animation #‘укушима #Fukushima

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018