10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
 DAMIEN POWER
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    јвстрали€       година    2012      времетраене    11мин
жанр    ‘илософски       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 11 ёни 2013
труктурата на късометражните филми често наподоб€ва поемата или вица като художествени форми за израз€ване на идеи. » двете форми са лесни за визуализаци€ в късометражен филм, защото самите те са кратки. Damion Power - режисьорът, е трансформирал съществуваща поема, написана от Jessica Bellamy за проекта Fresh Ink в невинна истори€ за сл€п човек, откриващ красотата на Whern You Are Old, написана от W. B. Yeats. Bat Eyes е визуална метафора, в ко€то откриваме структурата, красотата и из€ществото на заветната поема на главното действащо лице, наричано още протагонист.

‘илмът започва с јдам - 24 годишен младеж, подлагащ се за пръв път на очен преглед. ѕо време на теста разни спомени от училищните му години изникват и по-конкретно Jenny, ко€то чете Where You Are Old. “ой й се подиграва без да знае, че т€ е на практика почти сл€па и чете доста трудно. Jenny израз€ва чувствата си върху поемата пред класа по английски език, а неговото невежество е всъщност невинното оправдание той да нарани чувствата й. —лед училище Jenny завежда Adam в дома си. ƒвамата сподел€т миг на невинна и кратка емоционална хими€ помежду си. Ќ€колко години по-късно 24 годишни€т Adam е вече способен психически да отрази и оцени истински емоциите на Jenny.

¬ този филм зрението е носител на разказа. ќчни€т тест провокира Adam да се вглъби в миналото си. ƒебелите й очила са го карали да прави подигравателни коментари. Ћипсата на зрение на Jenny пък й е помогнало да оцени удоволстви€, които не могат да бъдат вид€ни. ѕоемата на Yeats илюстрира човек, който гледа в миналото си. —лепотата е метафора за узр€ването на главни€ герой, който вече напуска детството си и се превръща във възрастен човек.

Bat Eyes може да се разглежда просто като илюстраци€ на поемата на Yeats, но според мен нещата могат да се тълкуват и по друг начин. “ова е истори€ също за разбирането на младежките невинни любовни искри през вече узрели€ мироглед на Adam. “ака погледнато поемата е просто подкрепа на истори€та. ‘илмът може да се разглежда и като предистори€та на един човек, започнал да ослеп€ва. “ова съпътства доста промени у него,  една от които е съзнаването на красотата на това състо€ние. ”спеха на истори€та лежи в способността на филма да предизвика емоции, използвайки универсални концепции като време и любов. ј поези€та е фоновата мелоди€, ко€то подплат€ва и структурира истори€та така, че т€ да има завършен вид.

‘илмът е направен с минимален бюджет, но силата му е много гол€ма. ƒори съм удивен от себе си колко задълбах в истори€та. ќб€сн€вам си го с факта, че филмът по н€какъв начин толкова ме плени и привлече концентраци€та ми към него, че б€х спр€л да мигам докато го гледах. —лед като се поразтърсих открих, че монолога на Jessica Bellamy е взет от Fresh Ink’s Voices Project - проект на јвстралийски€ театър за млади хора (така се казва) за развиване и трансформиране на поези€ в готови сценарии. ћонологът е бил пренаписан, за да бъде реализиран в този късометраж, който е изненадващо силен, дълбок и очарователен с поетични€ визи€ за носталги€та, невинноста и съжалението. ƒа, дори и аз пон€кога използвам такива думи. јко ревюто ми го възприемате като spoil, то препоръчвам ви оттук нататък първо да гледате филмите, а след това да четете редакторските анализи.
#bat #eyes #DAMION #POWER #australia #2012 #philosophy #drama #liv #action #игрално #кино #философски #австрали€

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018