27.9 20:30ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
—÷≈Ќј–»—“  
 JOHANNA BESSIERE
 GOBELINS
 SIMON ROUBY
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ‘ранци€       година    2008      времетраене    3мин
жанр    ƒрамеди€ —итуаци€       технологи€    јнимаци€      тема    јбсурд  онфликт
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 7 януари 2013
  ра€т на този филм ме накара да се поразров€ в интернет и да откри€ има ли груба статистика колко от всичките затворници по света са невинни. ќказа се, че на фона на хил€дите меко казани безсмислени и никому полезни статистки, които се финансират от правителствата по света, точно такава н€ма. ќчаквах такъв резултат, защото за състав€нето на една статистика са нужни данни. Ќикой съд не би казал „вкарахме 55 невинни за 2012“, а затворите само изпълн€ват съдебни решени€. » тук се стига до една много интересна ситуаци€. ќбществено полезната концепци€ затвор съществува от хил€ди години, но до ден днешен т€ е доста неусъвършенствана. ј може би вината за това носи правораздавателната система, ко€то не е адекватна на днешни€ живот. ¬се пак попаднах на н€кои интересни публикации във връзка с тази тема.

Ќа 30 ћай 2012, The Nation анализира н€кои данни за бро€ на невинните по затворите, като те са далеч от точността, но дават н€каква бегла иде€ за какво става дума. ƒо 2000 година, ко€то се счита за революционна заради въвеждането на ƒЌ  анализа, по нареждане на губернатора на «ападна ¬ирджини€, се преразглеждат хил€ди приключени дела, за да се установи какъв процент от т€х заради грешка осъждат подсъдими€. 6 процента. “ака наречените error rate 6%. ¬ национален мащаб това прави около 136 хил€ди невинни зад решетките общо във всички щати. »нтересен е един от коментарите на тази стати€, в ко€то се казва, че ќбама е увеличил бюджета на ц€лата затворническа система, защото определени хора печел€т от увеличаването на затворниците, за сметка на бюджета на фондации, които подпомагат освободените затворници да си стъп€т на краката, вместо да се върнат към стари€ си начин на живот и отново да се озоват зад решетките. »нтересен е случа€т на Ѕевърли ћонро. ѕрез 1992 т€ се прибира вкъщи и намира при€тел€ си, с когото са живели от дълго време заедно, мъртъв с пистолет в ръка. ¬ процеса на разследване, полицаите много бързо състав€т верси€, че т€ е убиеца и € затвар€т. 11 години т€ се бори да докаже невинноста си и накра€ усп€ва. ”станов€ва се, че всичко това се дължи на грешното мислене на полицаите, а след като излиза, стартира Mid-Atlantic Innocence Project.

¬ разкази за съдбата си, т€ казва, че големи€т проблем е така наречени€ „tunnel vision”, от който страдат полицаите. “ова метафорично сравнение много ми хареса – тунелно виждане. ј интерпретаци€та му в Blind Spot е брил€нтна. ¬ една толкова елементарна ситуаци€ тази метафора се вижда при всеки един от персонажите в много различни аспекти, но именно съвкупността от недовиждане и недомисл€не води до този тъжен край. ј сега излезте от филма и насложете тунелното виждане в заобикал€щата ни реалност във всеки един аспект. ћоже би ще стигнете до интересни изводи. јко този филм ви е харесал, задължително гледайте Cerrado Al Publico. —ходствата между двата филма са удивителни!
#blind #spot #сл€по #петно #2008 #анимаци€ #gobelins #france #франци€ #JOHANNA #BESSIERE

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018