06.8 20:30ч
—офи€
Ќови€т –енесанс, този път документален
ѕоглед в дълбочина към документалното кино и неговото минало, насто€ще и бъдеще.
публикувано от јлександър ћилчев на 22/09/2019 в  ¬ дълбочина...
ћодата в киното
 расота, стил, мода и кино. —ега ще разберете, как всичко се слива в едно. ƒа видиш красива дреха на витрина е често €вление. Ќо когато т€ е облечена от  ийра Ќайтли, ситуаци€та е съвсем друга. Ќапук на всеобщото твърдение, че късото кино не е доходоносно, ще ви представ€ едно от успешните про€влени€ на това, как short филмите могат да прав€тЕ много пари.
публикувано от Ѕор€на –айчева на 09/03/2015 в  ¬ дълбочина...
Ћегендата за 25-ти€ кадър. ѕоглед към невидимото.
Ќаричат го subliminal message. —крито вли€ние, манипулаци€ или средство за реклама. –еалност или мит. ≈дно от най-големите изобретени€ на XXти век или поредната измислена конспираци€. 25ти€т кадър - един неуловим поглед към подсъзнателното.
публикувано от Ѕор€на –айчева на 17/02/2015 в  ¬ дълбочина...
ƒа разрушим четвъртата стена!
 иното е най-комерсиалното изкуство. “о представ€ реалност, ко€то е твърде близка до нашата и все пак Ц имагинерна. „етвъртата стена - границата, определена от екрана, ко€то ни раздел€ от въображаемото, става все по-пропусклива. —пособността на геро€ да прескочи традиционните рамки и да погледне извън сво€ собствен св€т дава на киното възможността да изгради един нов живот Ц по средата на две реалности.
публикувано от Ѕор€на –айчева на 17/10/2014 в  ¬ дълбочина...
 ъсото кино и музиката
 иното е изкуството, което комбинира в себе си по неповторим начин музика и картина, превръщайки го в най-въздействащата и богата на съдържание форма на израз€ване на идеи, емоции, истории, естетика и изкуство. ¬ тази стати€ ще ви запознаем с н€кои забележителни, заради сво€та музикалност, филми от късото кино, ще отговорим защо музиката е толкова важна за филма, а за младите режисьори ще обърнем внимание върху н€кои особености при избора на музика за своите филми.
публикувано от Ѕор€на –айчева на 03/03/2014 в  ¬ дълбочина...
◄       1       ►
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018