»нтервю с ћартин »лиев
Ќе обичам хепиенда в класическата му форма. »де€та, че накра€ всичко се нарежда по магичен начин и всички са доволни е клише от американските филми. ¬ живота има малки или големи победи, но те винаги идват с определена цена.
публикувано от »вайло ƒончев на 09/12/2019 в  »нтервюта
»нтервю с Ќиколай ƒраганов и ѕетър Ѕо€джиев
"Ќие сме забравили какво значи Дтук и сегаУ. „есто живеем в бъдещето, а по-възрастните хора често живе€т в миналото. Ќе комуникаци€та ни е проблемът, а че не си изжив€ваме момента.  ато сме на море, с€даме на плажа и се чудим на кой друг плаж да отидем, като влезем във водата се чудим кога да излеземЕ"
публикувано от јлександър ћилчев на 29/06/2019 в  »нтервюта
»нтервю със —лава ƒойчева
"Ћюбовта е много трудна във всичките си форми и про€влени€. ƒори тази случка между двете момичета във филма не е любов, т€ е нещо друго. ¬ъв филма н€ма истинска любов може би. ј защо става така? «ащото е много трудно да обичаш истински, безусловно. ƒа минеш отвъд това да мислиш какво искаш и получаваш, а само да даваш. “ова малцина го могат, независимо от пол, сексуалност и възраст. "
публикувано от Ѕор€на “одорова на 06/06/2019 в  »нтервюта
»нтервю с Lucas Martell
"¬секи филм е различен. Ќ€кой филми забавл€ват, други зас€гат сериозни проблеми. »ма и филми, най-вече документални, които абсолютно сигурно предизвикаха пром€на в обществото ни. Ќо да изискваме всеки филм да се придържа към този стандарт е точно толкова лоша иде€, колкото и да твърдим, че филмите не тр€бва да нос€т послани€."
публикувано от ёли€н —пасов на 10/02/2019 в  »нтервюта
»нтервю с ¬анин Ќейков
"Ќ€колко дена преди да посетим определено населено м€сто, пишехме във фейсбук групата на града като питахме хората там дали могат да ни кажат за техни съграждани, които разрешават проблеми на местно ниво. » хората пишеха, сподел€ха ни."
публикувано от ёли€н —пасов на 20/01/2019 в  »нтервюта
»нтервю с јлександър янев
«а мен един сюжет не тр€бва да бъде изц€ло завършен, а да остави у зрител€ емоци€ върху, ко€то той разсъждава, дори и да не му харесва това, което гледал. »менно това означава, че неговото внимание е приковано.
публикувано от Ѕор€на “одорова на 13/01/2019 в  »нтервюта
»нтервю с ƒимитрис √еоргиев
"«ависи от сценари€ според мен, от изходната ситуаци€... всеки киноразказ е различен, то това за мен е нашата работа. ƒа разчетем едно произведение и да го разкажем през собствени€ си визуален език. ј къде завърша... може би винаги завършва в съзнанието на зрител€."
публикувано от ёли€н —пасов на 13/01/2019 в  »нтервюта
»нтервю с »рина  итова
ДЌо полето на културата не се формира само от съвременни тенденции, въпреки че, погледнато от актуални€ момент на наблюдател€ или на участника в н€какъв културен процес, може би не изглежда така. “ова е най-разпространената културна заблуда в съвременни€ св€т. “ова е моментът когато формалните критерии започват да изместват смисъла, истината, проникновението, искреността на емоци€та, уникалната човешката индивидуалност и красотата на душата, прелестта на споделените светове."
публикувано от ёли€н —пасов на 31/01/2018 в  »нтервюта
Justin Tagg
ѕредстави си, че си герой в компютърна игра и един ден се осъзнаваш Ц поглеждаш себе си и виждаш ръцете и краката си, перфектно възпроизведени, и се питаш Доткъде съм дошълФ. Ѕи могъл да търсиш вечно и да проследиш ц€лото си съществуване до всеки пиксел. Ќо никога не би намерил екрана. «нам, че това звучи лишено от надежда. Ќо само ако в€рваш, че ти —» пиксела.
публикувано от »вайло ƒончев на 14/11/2015 в  »нтервюта
◄       1      2      3       ►
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018