06.8 20:30ч
—офи€
яна “итова
ћного ми хареса да режисирам! “олкова е вълнуващо ти да създаваш истори€та и да € композираш!  ато дойде времето аз да застана пред камерата направо не ми се искаше, толкова ми беше при€тно зад не€! Ќо когато съм ангажирана към проект само като актриса мисл€ си за моите неща, сцените които предсто€т и момента на стъпването на снимачната площадка е много специален за мен! —помн€м си всичките ми първи сцени от филмите в които съм снимала! —трахотен адреналин!
публикувано от ёли€н —пасов на 13/05/2014 в  »нтервюта
Ѕорис Ѕайков
«а колкото и тежък сюжет да става дума на мен винаги ще ми е по-интересно да го направ€ по-скоро ДзрителскиУ, отколкото ДавторскиУ, в този смисъл, в който зрителското е всичко от ’оливуд през 70те (—корсезе, ƒе ѕалма,  опола, ‘ридкин, ѕакула) до —одербърг, »нь€риту, ѕолански и —ам ћендес. јвторското пък е там където са јпичатпонг, —окуров и Ѕела “ар.  олкото и да живе€ в –уси€, “арковски и адептите му така и не можах да ги заобичам. «а мен ДƒзифтУ и Д»зточни пиесиУ си остават най-добрите български филми за последните х години.
публикувано от ёли€н —пасов на 16/04/2014 в  »нтервюта
¬тори семинар се проведе в ё«” Ѕлагоевград
ƒойде време да разкажем за изминали€ семинар в ё«” Ѕлагоевград. ѕровелата се на 24ти март среща със студенти от катедрата по Д“еатрално, телевизионно и филмово изкуствоУ, беше втората подред и вече смело можем да за€вим следното: Ќадежда за българското кино има. ј ръцете, в които ще попадне то, ще са ръце на амбициозни, интелигентни и самоуверени специалисти, конкурентноспособни в света.
публикувано от Ѕор€на –айчева на 11/04/2014 в  —ъбити€
јнтон  оломеец
 иното е единствени€т възможен за мен език, чрез който общувам с останали€ св€т. ¬ мен се случва толкова много, чувствам неща, които не могат да бъдат предадени чрез думи. ¬сичко това мога да сподел€ чрез езика на киното. Ќие можем да общуваме, да говорим, да пием по нещо, дори можем да правим любов, да започнем връзка. Ќо вие така или иначе н€ма да ме познавате. јко гледарте филма ми, ще можете да ме разберете много по-добре, отколкото ако лежим без дрехи и се целуваме.
публикувано от ёли€н —пасов на 19/03/2014 в  »нтервюта
 ъсото кино и музиката
 иното е изкуството, което комбинира в себе си по неповторим начин музика и картина, превръщайки го в най-въздействащата и богата на съдържание форма на израз€ване на идеи, емоции, истории, естетика и изкуство. ¬ тази стати€ ще ви запознаем с н€кои забележителни, заради сво€та музикалност, филми от късото кино, ще отговорим защо музиката е толкова важна за филма, а за младите режисьори ще обърнем внимание върху н€кои особености при избора на музика за своите филми.
публикувано от Ѕор€на –айчева на 03/03/2014 в  ¬ дълбочина...
 ъсото кино като феномен @ Ѕлагоевград, 18.03
ƒали естественото развитие на проекта ни изискваше в един момент да слезем от LIVE сцената и да реализираме нещо по-различно, дали вътрешното желание да сподел€ме опита и информаци€та, които събрахме за година и половина, дали възможността да се запознаем с бъдещите умове на родното ни кино. ¬същност, съвкупността от всичко това ни вдъхнови да организираме първи€ ни семинар за късометражно кино в ёгозападни€ университет в Ѕлагоевград. Ќа него представихме две основни теми, прожектирахме късометражни филми, анализирахме ги, и установихме качествен контакт със студентите от факултета по изкуства, катедра  ино и телевизи€.
публикувано от ёли€н —пасов на 20/02/2014 в  —ъбити€
Viral? ƒумичката на 21 век. ¬ълшебство или статистика?
— превръщането на видеото в основен способ за обмен на информаци€ в интернет, все повече хора, били те професионалисти или любители, се насочват към създаването на кратки клипове, които да разпростран€ват в мрежата. ≈стествената цел на всеки е, това, което е направил да стигне до колкото се може повече хора. »ма ли закономерност или е чиста случайност viral-изирането на един къс филм?
публикувано от янчо ћихайлов на 12/02/2014 в   ак да...
 ъси€т филм... ќткъде да започнем преди да започнем?
јко напишете в интернет как да финансирате късометражен филм в повечето случаи ще попаднете на "how to finance" за пълнометражен филм. «а н€кои това може да е едно и също, но в реалността практиката е по-различна. — тази стати€ не обобщаваме изобщо как се създава къси€ филм, но ще ви посочим н€колко основни начина, които значително ще ви улесн€т в намирането на средства и организаци€та за един къс филм.
публикувано от на 11/01/2014 в   ак да...
Ќешка  араджинска
ƒе€н ≈нев за мен е магнетичен автор - задълбочен и чувствителен, но н€как неуловим, тр€бва да се настроиш по определен начин, за да затрептиш на неговите честоти. “огава става маги€ и започваш да разбираш необикновени неща.  огато прочетох «аложна къща - разказ не по-дълъг от страница и 10-тина реда - б€х разтърсена... јко сте чели разказа, веро€тно знаете колко гол€ма и на практика неразрешима е загатката - какво всъщност се е случило с двамата герои. “ози въпрос не ме остав€ше на мира.
публикувано от ёли€н —пасов на 14/12/2013 в  »нтервюта
◄       1      2      3      4      5      6       ►
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018