10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»  
—÷≈Ќј–»—“  

държава    ‘ранци€       година    2012      времетраене    20мин
жанр    –омантичен       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
÷ветозар ÷аков
публикувано на 30 Ќоември 2014
» мето на филма е малко подвеждащо. ћакар че и не съвсем. —амо дон€къде.
ѕрез ц€лото време докато го гледах за пръв път, в мен се въртеше по-скоро асоциаци€ с душата. Soul Language ми се струваше далеч по-точно. Ќо в крайна сметка единствената меди€, посредством ко€то душата ни би могла да израз€ва себе си, своите нужди, тревоги и радости, и въобще сво€та същност, е чрез т€лото. «а добро или за лошо т€лото ни е единствени€т инструмент за себеизраз€ване (дори за себеосъществ€ване) и чрез него на€ве излизат както най-първичните ни нужди и рефлексии, така и най-дълбоко стаените, сложни и необхватни мечти и желани€. ƒуалността на съществуването ни, побрана в едно т€ло, от което отърване н€ма, поне докато сме на този св€т.

¬ това се състои може би най-жестоката гротескна шега на природата. ќще повече когато т€ло и душа са разположени в диаметрално противоположни плоскости на възпри€ти€та. ј това е често срещано €вление, пон€кога дори напълно неосъзнато. ¬сички про€ви на транс-културата – чиито най-из€вени представители са така наречените тра(нс)вестити – представл€ват именно това: опит за постав€не на равенство между т€ло и душа. «а онаглед€ване на невидимото. ј резултатът – както се полага на една по начало извратена природа с черно чувство за хумор – никога не изглежда естествено, защото н€ма по-неестествено нещо на тази «ем€ от вървенето срещу природата. Ѕила т€ и изтънчен черен хуморист.

¬ъв филма си Body Language обаче Jonathan Rio е избрал да представи нещата по най-естествени€ възможен начин – колкото семпъл, толкова и сложен в сво€та проста на глед концепци€. “ук н€ма специални ефекти, н€ма тонове грим, н€ма sci-fi орнаментика. ѕросто главните герои - всеки от т€х дублиран от сво€та душа. ≈дин св€т в две измерени€, две паралелни вселени, съжителстващи си без да прекрачват границата между световете си. ’ората вод€т сво€ объркан и забулен в тайни живот, неподозирайки, че точно зад т€х се води ожесточена война за справедливостта на техните души. «а душевен мир и вътрешна хармони€, ко€то е веро€тно най-дефицитното нещо след щастието на този св€т.
», както нагледно ни е демонстрирано във филма, т€ло и душа почти никога не се припокриват напълно. „овек е обречен да живее, б€гайки от себе си.

ћлад мъж и млада жена се запознават в асансьор и дават възможност на техните души да внесат нужната хармони€ в живота им. “ой е следван неизменно от из€щна балерина, а т€ – от индианец.  расота и нежност срещат мъдрост и свобода и се влюбват от пръв поглед. Ќещо обаче се обърква, но само колкото да докаже, че да следваш себе си е най-високата цел, към ко€то човек може да се стреми. ћъжът се среща с красиво младо момиче в бар, чи€то душа обаче е грозно и арогантно джудже, което остав€ след себе си невъобразим хаос. ∆ената вижда в млад елегантен мъж възможността за утеха на ранената си душа, но скоро разбира, че зад привлекателната му външност се крие скучна прегърбена бабичка.

 аквото и да правим, колкото и да се опитваме да подтискаме истинската си същност, т€ непрестанно се бори за надмощие и - с повече упорство и късмет – усп€ва.
#body #language #езикът #на #т€лото #soul #love #JONATHAN #RIO #NICOLAS #DEPROST #AND #JULIEN #KRIZEK #romantic #романтичен #игрално #кино #експериментален #experimental

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018