15.11 16:00ч
ѕловдив
ƒа, прав си. ¬карал съм много от себе си във филма.  ато малък много обичах да предизвиквам учителите. јко н€кой го надушех, че е н€какъв измислен авторитет, веднага му се нахвърл€х. јма много си и патих.У ƒе€н Ѕарарев за филма си ДЅотев е идиотУ
ƒе€н Ѕарарев
прочети повече

–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»  
—÷≈Ќј–»—“  

държава    Ѕългари€       година    2013      времетраене    9мин
жанр    ‘илософски —итуаци€       технологи€    »грално кино      тема    ¬дъхновение Ѕунт
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 11 ёни 2013
ƒ ълго време се чудих кой жанр най-точно пасва за този филм, защото ситуаци€та в него е проста, но думите са тежки. ¬сичко, което протагониста казва е като числото ѕи на български€ социум – универсалното число, носещо формулата на ц€лата ¬селена. »змерени€та, които зас€га ученикът в изказването си и обвързаността им с българската действителност издигат филма от нивото на изц€ло художествената фикци€. ƒнес този филм практически е игрален. ≈дин ден истори€та ще го превърне в документален.
 
јз завърших образованието си в българската система и винаги съм имал особено отношение към не€. ќт 7ми клас докато завърших винаги когато б€х на училище имах едно особено чувство, че има нещо странно в ц€лата тази система. Ќещо, което поддържа порочни€ кръг на душевни€ застой, в който се върти обществото ни вече толкова години. Ќещо, което никога не съм могъл да формулирам с думи, затова и не съм се опитвал да го об€сн€вам, а се опитвах да не му се поддавам. ¬ час с Ѕотев го формулира!
 
ќбразователната система изгражда у младите, необуздани и отворени към света съзнани€, готови модели на мислене. ћодели, от които обществото има нужда. ≈лементите на тези модели са неслучайно подбрани и много умело системата с годините ги намества на точно определените места. «атова и до ден днешен управл€ващите зна€т слабите места на народа. «на€т къде хората са най-чувствителни. «нае тайните коридори на тези модели, които са заложени в подсъзнанието на всеки индивид. “очно тези коридорчета са невидими за масите и съответно неконтролирани от индивидите и контролирани от върховете на социалната ни пирамида.
 
«наете ли, че образователната система е най-чувствителната институци€ за вс€ка една наци€, защото определ€ нейното бъдеще? ѕреди да ви об€сн€ защо, ще об€сн€ цикъла от начало. ѕървото нещо, с което се запознава един човек са детските приказки. “€хната цел е да създадат пон€ти€та за добро и зло – най-фундаменталните разбирани€ за един човек. ¬тората им цел е да изград€т разбирани€ за основните характеристики на човешката психика чрез елементарни типажи – хитрата  ума Ћиса, тромавата, но добросърдечна баба ћеца, страшни€т, но тъп  умчо ¬ълчо, наивни€т «айко Ѕайко и т.н. “ретата цел е разбиране на пон€тието ситуаци€ чрез прости сблъсъци между типажите. ќттам децата вече влизат в детската градина – първата масова социализаци€, чрез ко€то започват да усещат взаимоотношени€та, симпатиите, при€телството и антипати€та. ”чилище! Ќай-дълги€т цикъл, започващ с основните инструменти за разбиране и комуникаци€ с обществото – словото, писанието, цифрите и изкуството. ƒотук основните инструменти, посредством които вече се усложн€ват моделите на мислене у децата са изградени. —ледва общата култура.

» тук идва the tricky part. ќбщата култура е купът познани€, които обедин€ват хората в народ. Ќие всички българи се наричаме българи и се чувстваме единни като народ, защото говорим на един език и защото имаме сравнително уеднаквени познани€ що се касае до обща истори€, литература, научни познани€ и прочие. ¬сички тези познани€ са ключови за начина ни на мислене, защото те са придобити преди развитието на критично мислене - сложни€т анализ, който вече извършваме като индивиди и не се вли€е от всеобщото мнение. јко в учебни€ план б€ха заложени произведени€ унижаващи румънците, всенародното отношение към т€х щеше да бъде такова. ≈дна част от произведени€та, които изучаваме са като ц€ло антитурски, заради исторически€ контекст и доказан от различни изследвани€ факт е, че много българи като ц€ло изпитват трудно об€снима антипати€ към турците или апати€, много р€дко симпати€. » също така е факт, че н€маме нито едно русофобско произведение в учебни€ план. » факт е, че в политико-икономически план Ѕългари€ и –уси€ са близки страни последните 100 години. —ъщевременно със съседна “урци€ отношени€та са чисто дипломатични и н€маме почти никакви общи дейности. ƒа не мислите, че това е случайно?! ќбразователната система е оказала гол€мо вли€ние именно върху този аспект. “урци€ е мощна икономика с огромно производство и в икономически план има огромно поле за търговски дейности, от които да печел€т и двете страни, особено предвид разположението ни. Ќо не това е важното в случа€.
 
ѕо-важното е, че образователната система не е идеалната, чиста информаци€ за света, а е следствие на много мислене от експерти и учени, които съобраз€ват последстви€та от вс€ко съдържание в учебни€ план за 50 години напред. «ащото само добав€нето на едно точно определено произведение, носещо определена идеологи€ може да промени из основи общото мислене на наци€та, когато новото поколение порасне. «наете ли, че в —еверна  оре€ представата на хората за външни€ св€т е коренно различна от реалността, както и че на лидера на единствената управл€ваща парти€ там се придава божествени качества?! » хората са убедени в т€х. “очно толкова убедени, колкото сме всички ние в св€тостта на националните ни герои – Ѕотев, Ћевски,  аравелов, –аковски, ¬азов и т.н.
 
ѕрисъствието на национални герои го има в почти вс€ка държава. “о е нужно за изграждане на национална гордост. ј националната гордост защо е нужна?! «ащото т€ държи хората заедно като общество. ј защо това е нужно? «ащото иначе всеки щеше да се върне към селото, да си гледа нивата и добитъка, от които да се храни, да си поддържа къщата, в ко€то живее, да си отгледа семейството и така да приключи земни€ си път. ќбществото е социална пирамида и за да бъде построена тр€бва много хора да се съберат в един град и всеки един да се профилира в различните функции, нужни на това общество, за да работи. ≈дин ще е механик, втори ще е шофьор, трети ще е учен, четвърти ще е артист, пети ще е счетоводител, шести ще е проститутка, седми ще е политик. ¬ нашата държава обаче националните герои не са просто пример за личности, направили нещо велико за народа си. “е се издигат в култ, за н€кои те се превръщат в движеща сила, в идеологи€, в религи€. јз ще назова едно от следстви€та на това €вление – развитие на безкритично мислене. –азбира се за него е отговорна и като ц€ло твърде енциклопедичната структура на образователната система, ко€то не стимулира достатъчно аналитичното мислене, а предразполага назубр€нето. » това не е случайно. «ащото критичните хора са опасни за върховете на социалната пирамида.
 
ƒостатъчно от мен. ўе се радвам вие да продължите/оборите/подкрепите мо€та теза, както и да коментирате филма в коментарите по-долу.
#ботев #е #идиот #в #час #с #ботев #де€н #барарев #botev #e #idiot #игрално #кино #философски #де€н #барарев #2012 #deyan #bararev

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018