10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
режисьор  
продуцент  
сценарист  
 Koray Sevindi
 Meltem İşler
 Ersin Akbaş
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    “урци€       година    2012      времетраене    7мин
жанр    ƒрама       технологи€    »грално кино      тема    “ъга „овечност
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 6 јприл 2018
B read е късометражна истори€ от вид, на който скоро не б€хме попадали. —емпла, човешка и заземена, напомн€ща старото кино преди години. ”лисан в достижени€та на киноразказа и техническото изпълнение, Bread на пръв прочит беше предизвикателство за мен и концентраци€та ми. —€каш очаквах нещо повече. Ќещо отвъд видимото. ј когато свърши си казах „е, това ли беше“... ƒокато не ми се наложи да пътувам 8 часа във влак, където съзнанието ми спокойно можеше да прелита над различни случки в живота ми, необременено от енерги€та на вниманието, така както влака превежда през гледките без да ангажират вниманието... » тогава усетих Bread.

“ой н€ма претенциите, нито бърза, нито търси да ни впечатли. “ой ни потап€ в света на един интернат, в който макар основното действащо лице да е новото хлапе, то почти не присъства на преден план. “ам са възпитател€т и директорът. »нтересно е, че Bread не се ангажира да ни представ€ героите в определена светлина. “ова е непредубедено кино, което се среща по-р€дко от онова, което цели да внушава. ѕреценката е оставена на нас.

¬ Bread можем да изведем три основни линии – хлапето като »ндивида, директорът като —истемата и възпитател€т, който е н€къде по средата. — мустакатото си лице и поглед излъчва една топлота, ко€то ни нав€ва, че е човек на децата. ƒиректорът от сво€ страна ни напомн€, че правилата са за това, за да се спазват. ¬ъзпитател€т е в позици€та на проводник между двата св€та, които са затворени в този интернат – този на децата и този на —истемата. ≈дно логично и лесно за ума тълкувание на филма е противопостав€не на правилата с човешкото. “ези светове са относително разделени и свързването им през възпитател€ е ключов момент, в който чувстваме неговото раздвоение, което може би удр€ по съвестта му. ƒали?

ѕоследната сцена умишлено ни остав€ да се питаме какво точно се случва. ќт една страна ¬ъзпитател€т като че ли застава на страната на —истемата, влизайки на инспекци€ в спалн€та (а и след като по-рано не се опита да прикрие липсата на хл€ба), от друга долав€ме елемент на учудване, когато заварва нещо, което май не очаква. ƒо този момент сме почти готови да мислим за кражба от общото, но се разкрива една различна истори€... Ћипсваща прегръдка. ≈моци€. Ќевинност...

ѕроблематиката в Bread за мен бе интересна, не само защото пасва на усещането за турската култура, в ко€то отношението към моралните ценности е наистина като към ценности, но и защото в нашата реалност на изобилие този сюжет изглежда почти архаичен. Ќо и брутално човешки и истински. » реалност, ко€то съществува на много места по света, скрита зад неоните, политическите плакати, дигитални€ bullshit и прочие…

» още нещо ме накара да го премисл€м многократно. «аемам ли страна в тази истори€ и чи€? ясно е, че хлапето печели симпатиите, но е интересен сблъсъкът на правилата с човешкото. «амислих се за естеството на правилата. “е човешки ли са, след като произтичат от човека и са предназначени за човека? ѕомагат ли повече или пречат повече?  ои общества са по-успешни, тези, в които правилата са в култ или тези, които се оправ€т и без т€х? ќттам пък идва въпроса какво е „успешно“? »кономически ли, научно ли, социо-културно ли?  аква цена плащаме, когато н€ма правила? Ќаказани€та довеждат ли ни до израстване или довеждат до утвърждаване на —истемата, за ко€то индивидите са безлични единици? ¬се интересни въпроси, а истината къде е... сами решавайте.
#bread #turkey #poor #kids #internat #rules #society #Ersin #Akbas #Meltem #isler #family #семейство #тъга #морал #values #moral #ценности #традиции #traditions #ekmek

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018