24.10 19:00ч
—офи€


ревю
име
e-mailавтор
Ѕор€на –айчева
публикувано на 17 ќктомври 2014
  иното е изкуството, което в най-гол€ма степен търси „контакт“. “ака, както ƒжокондата на ƒа ¬инчи „играе“ с публиката. “€ не желае да бъде купена. “€ търси внимание – да € гледат, да и се възхищават, да € ненавиждат.

ѕарадоксално е, че преки€т поглед на зрител€ по същество разрушава изкуството. “о самото предполага наличие на „алтернативен“ св€т, където първоначално не съществува пон€тие за „външен свидетел“. ≈то защо за кинотворците е опасно да игра€т с този „гранично-пропускателен пункт“, каквато е четвъртата стена.

ѕогледът в камерата в киното е пример за гръмоносен разрив в дистанци€та между случващото се на екрана и зрителите. »гровата природа на киното се нарушава, а това означава, че се нарушават пространствено-времевите рамки. «рител€т се оказва „неподготвен“, което създава още по-добра предпоставка за пр€ка времева комуникаци€. “ова, което се е случило „тогава“, се случва и „тук и сега“ и зрител€т е непосредствен участник в събити€та на филма.

„етвъртата стена е художествена концепци€, характерна за визуалните произведени€ – персонажът не знае, че всъщност е измислен герой в нечи€ художествена творба и не предполага за съществуващата аудитори€, ко€то го наблюдава. Tова е екранът на телевизора, невидимата стена в театъра, раздел€ща сцената и аудитори€та. “ози прийом присъства буквално навс€къде: разделението между персонажите и зрителите помага да се съхрани доверието на зрителите – доколко персонажът възприема света на художественото произведение като действителен, за да успее и зрител€т да пов€рва в това.

„етвъртата стена е термин, който се използва в театъра, а по-късно и в други видове изкуства – кино, комикси, видеоигри. ѕон€тието е измислено от ƒени ƒидро още през  18 век, но започва да се използва активно през 19 век, с по€вата на така наречени€ „театрален реализъм“. ¬ последствие се употреб€ва за обозначение на въображаемата граница между измислени€ св€т и неговите наблюдатели. ƒействието на актьора, обръщащ се директно към зрител€ от сцената или екрана, се нарича разрушаване на четвъртата стена. “ози метод е особено разпространен в комедиите и анимациите, но все по-често се използва и като похват в сериозните, драматични произведени€.

–азрушаването на четвъртата стена позвол€ва на зрител€ да се вгледа в дълбочина в измислени€ св€т на геро€ и да пов€рва, че всичко, което се случва, е реалност.

THE PIANO TUNER – една игра между фантази€ и реалност. »гра на истина и лъжа. ј между т€х – слепи€т свидетел. “ой вижда всичко, знае всичко, но иска да остане в с€нка, анонимен, скрит зад своето хитро оръжие. ¬ действителност е просто един страхлив измамник. Ќо е толкова симпатичен за публиката, че на финала никой не иска той да умре. «ащото геро€т и зрител€т в THE PIANO TUNER са еднакво виновни – те скрито воайорстват в живота на другите. “е са едно.

‘актически разрушаването на четвъртата стена представл€ва психологически€т момент, в който геро€т разбира, че е фикци€. “ова, което винаги е интересно е, че този процес обикновено представл€ва разбиване на дадена ситуаци€, а геро€т достига състо€ние на „лудост“, виждайки нещата такива, каквито са в действителност. “ози способ винаги вли€е на нашето съзнание, провокирайки ни да мислим, че може би в момент на психоза ние получаваме допълнително знание и четем невидими послани€.

„етвъртата стена раздел€ виртуални€ св€т от действителни€. “€ промен€ динамиката между публика и имагинерни€ св€т. “ази „стена“ е „прозорецът“ на филма. ѕрез не€ зрител€т става свидетел на случващото се на екрана без геро€т да разбере.

¬ TEN FOR GRANDPA авторът се превръща в детектив, разкриващ тъмните тайни на сво€ д€до. –азрушаването на четвъртата стена позвол€ва на геро€ да излезе от рамката на действието и под формата на външен наблюдател да зададе н€кои въпроси. “ези въпроси обаче надскачат семейната истори€. ¬нукът с лека ирони€ предлага интроспективен поглед върху сво€ вли€телен роднина. Ќо това не е просто поглед към него и лични€ му морал. “ова е пр€ка провокаци€ към морала на всеки един от нас.

–азрушаването на четвъртата стена прекъсва публичната самота на геро€. “ой прекрачва границата на екрана и става част от живота на зрител€, карайки го да почувства едновременно лек дискомфорт, но и особено удоволствие от сблъсъка на две реалности.

YOU THERE?  използва изц€ло техниката на разрушаване на четвъртата стена. ¬ епохата на свръх киберактивност, в ко€то трудно може да се определи, кое е истина и кое измислица, главни€т герой задава един въпрос: “ам ли си?. ѕогледите на момичето и момчето прескачат границите на екрана, търсейки истинска човешка интимност. “€ обаче се губи н€къде между пикселите на екрана и човешкото въображение. ј единствени€т начин да бъде възстановена е геро€т да излезе отвъд маската си и да живее… »ли пък да остане там. Ќ€ма лош избор. »ма само един въпрос: ј ти?... “ам ли си?...

ќказва се, че методът на разрушаване на четвъртата стена е често използван в късометражното кино. ћоже би този факт се дължи на необходимостта за много кратко време да се представи силна емоци€ и иде€, ко€то да продължи да кънти в главата на зрител€, дълго след като е изгледал филма. «а финал ще ви представ€ един вълнуващ философски шедьовър, който определено е усп€л да изпълни сво€та миси€ – да зададе много въпроси и да остави зрител€ с едно странно чувство на вина и леко горчив вкус в устата.

ѕредставен на повече от 200 фестивала, получил над 60 награди, NEXT FLOOR разрушава границите на вс€ко ниво. ѕо време на пищен и разкошен банкет, единадесет гости, обкръжени от внимателни слуги, участват в ритуално гастрономично състезание. ¬ тази абсурдна и гротескна атмосфера, неочакван обрат подкопава безкрайната симфони€ от изобилие. ј от там, със студен замръзнал поглед, към нас се взира мъж. “ой не просто ни гледа. “ой ни пита: ƒокога?...

 иното е компилаци€ от всички познати изкуства досега. » като такъв микс, то притежава необ€сними качества и въздействие, които са обект на изследвани€ от самото му зараждане. „етвъртата стена е пон€тие, което провокира вниманието, защото т€ рамкира действителното от въображаемото. –азчупването на този изграден модел отключва нов вид възпри€тие към досегашното кино и задава нови въпроси. ¬ свръхтехнологичната ера, в ко€то живеем, зрител€т става все по-любопитен. «а него традиционните граници не важат. “ой иска да докосне, да помирише, да вкуси от емоци€та на екрана. –азрушаването на четвъртата стена ще става все по-очевидна и нормална за новите вкусове. » все пак остава един страх от новото, една провокаци€ и един въпрос…  ой гледа нас, докато ние гледаме т€х…
#breaking #fourth #wall #razrushim #chetvurtata #stena #4

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018