10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ– » —÷≈Ќј–»—“  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 JAMES MCFAY
 TOSHIO HANAOKA
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    япони€       година    2012      времетраене    15мин
жанр    ≈кшън       технологи€    »грално кино      тема     онфликт »ндивид-общество
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 16 ћай 2014
илмът започва с кадър върху покрив на сграда, на фона, на ко€то се осъществ€ва монологичната саморефлекси€ на мъж върху значението на цели€ опит на човек, както и същината на живота, смисъла на изминали€ му житейски път. ¬сички амбиции, които отлитат върху покрива и остават затворени там. ѕри подобни разсъждени€ топосът, върху който се ситуира действието е обикновено затворената малка ста€, ко€то изолира напълно индивида от заобикал€щата го среда – тук топосът е изместен и отворен към света, той е положен именно върху покрива, като м€сто, символизиращо обозримостта на индивида към заобикал€щата го околна среда, както и другите индивиди.

Burning hearts изначално проблематизира очакването на човек нещо да се случи, да се покаже и най-малки€т знак, който да осмисли съществуването и да изтръгне главни€ персонаж – таксиметров шофьор, от монотонността на ежедневието му. ѕокривът в този смисъл е индикатор на търсенето – погледът е насочен отгоре към случващото се и по този начин тези първи кадри на филма са изключително силни и предпостав€т до основи последващото действие. »звършената изначално саморефлекси€ ни дава об€снени€ за действи€та на таксиметрови€ шофьор, както и към какво са насочени те.

Ќа фона на всичко това се извежда и втората сюжетна лини€ във филма, прослед€ваща път€ на младо момиче, предадено от при€телите си и страхуващо се от заобикал€щата го среда, ко€то в основите си е чужда и непозната.

»зведнъж в процеса на случващото се момичето бива нападнато от група мъже (якудза), при което таксиметрови€т шофьор се притича на помощ. ћъжът се изправ€ сам срещу деветимата мъже и с всички сили прави опит да си прокара път към младото момиче.

¬ действието на филма тази схватка се €в€ва основен момент, тъй като извежда именно детерминираността на мъжа. «ащо се опитва толкова €ростно да спаси една непозната? ƒо каква степен човешката вол€ може да превъзмогне всички външни фактори, пречещи за достигането до дадена цел? »менно в този смисъл сами€т акт е основополагащ и ни дава €сната оценка за смисъла, който е вложен в него като следствие от първоначални€ монолог във филма.

“аксиметрови€т шофьор не е нито нинджа, нито н€какъв скрит боец, който разкрива себе си в процеса на действието – ако очакваме пресилената и типична при китайските бойни сцени техника Qinggong, то такава тук н€ма да видим. Ѕойната сцена е в чист €понски стил, до гол€ма степен може и да се направи релаци€ с реалистичните бойни сцени в корейската класика Oldboy. ¬ случа€ обаче чрез тази схватка се извежда силата на човешката вол€ и силни€т стремеж към осмисл€не на налични€ акт. ¬ъв филма основните два момента са именно изначалната саморефлекси€ и бойната сцена като носител на смислова натовареност.

Burning hearts символично репрезентира сливането на сърцето и пламъка, които се €в€ват и знака, изначално очакван от главни€ персонаж. ‘илмът проблематизира не само отношението на човека към другите, неизменната готовност за помощ, но и вложени€т смисъл, който се извежда чрез тази помощ – именно в този аспект актът става двустранен. 
#»згар€щи #сърца #Burning #hearts #ƒжеймс #ћакфей #James #McFay #“ошио #’анаока #Toshio #Hanaoka #япони€ #Japan # ъсометражно #кино #Short #film #екшън #action #драма #drama #якудза #Yakuza #бойна #сцена #fight #scene #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018