17.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 TOM HARPER
 FIONA KISSANE
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ¬еликобритани€       година    2007      времетраене    14мин
жанр    ‘илософски       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 20 Ќоември 2014
ереши. “ова заглавие носи много информаци€. ≈дна обикновена дума, изпълнена с толкова много идеи, вклинена в контекста на филма. ј времената, в които се интерпретира този контекст, са неверо€тно добър момент за по€вата му. Ќапоследък късометражните филми, наред с по-интелигентната част от underground музиката, са може би единствените форми на изкуство, съдържащи единствените правилни и градивни за човечеството послани€, стъпващи на казуси от реалността.  ато например свръх милитаризма, обзел света, и най-вече след 11-ти —ептември 2001, чиито нужди проникват и в най-дълбоките лични убежища от животите на цивилните хора. ќт това произтича и ц€лата сюжетна лини€ на този филм. ¬прочем може да го видите и в реално време в Wikipedia, като напишете “War in Afghanistan”.
 
Cherries е художествена фикци€, ко€то обаче действа като шамар за всеки, поддал се на ефимерните илюзии, създавани от държавните машини почти навс€къде по света. Cherries е неверо€тно послание към младите хора, в€рващи, че устройството на обществото ни в момента е добро, само защото н€ма функционираща алтернатива, с ко€то да го съпостав€т. » да осъзна€т, че истината е едно, а това, което се поднас€ за истина, е съвсем друго. ƒържавната тирани€ е нещо, за което никой не говори, противоречи на в€рата в демокраци€та и съвременните ценности, нещо, което с€каш заглъхва сред непрестанните потоци информаци€ отвс€къде. Ќо, виждате ли, вече има три филма, които разкриват форми на държавна тирани€, създадени в период от н€колко години и представители на три различни култури – »ран, ¬еликобритани€ и Ѕългари€! ≈дно и също стои в основата на трите филма, но представени през проблематиката на собствените им реалности. ¬ъв ¬еликобритани€ фокусът е милитаризмът. ≈ да, имат демокраци€, колкото да се разбунтуват словом, но останалото го върши система, ко€то в крайни€ си продукт постига целта на „черешките“ на ти€ системи. ¬ »ран казусът е директното налагане на разбиране за света. Ѕългари€ е н€къде по средата. »маме поле за свободомислие, но системата си постав€ тайни коридорчета в мисленето на хората, заради което те стават подвластни на определени ключови думи и мисловни конструкти.
 
¬секи сам си прави изводите. “ова, което обаче със сигурност знаем, е, че оттук-насетне все по-гол€мо предизвикателство ще бъде отс€ването на истината от илюзиите, защото те стават толкова реалистични, че си позвол€ват да постав€т под въпрос реалността, независимо, че живеем спокойно сгушени в комфортните си зони и си мислим, че нещата ще се оправ€т. “е и украинците така са си мислели доскоро. ћислете и постав€йте всичко под критичен анализ, отърсвайки се колкото се може повече от предразсъдъците. »нтуици€та е един от най-добрите пътеводители. » пазете децата си от илюзиите, защото иначе без да разберете, могат да се окажат в следващи€ самолет за н€ко€ нещастна пустинна държава, станала жертва на интересите на тираните по света.
#cherries #2007 #великобритани€ #череши #uk #united #kingdom #tom #harper #том #харпър #bafta #school #military #war #world #училище #военни #милитаризъм #милитаризаци€ #война #св€т #насилие #бунт #система #свобода #freedom #high #school #teen #teenagers #тийнейджъри #протест #мълчание #silence #silent #protest

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018