22.11 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
—÷≈Ќј–»—“  
 JENS CHRISTENSEN
 HUI ROSE
 JONAS MOURITSEN
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ƒани€       година    2009      времетраене    7мин
жанр    ‘антастика       технологи€    »грално кино      тема    »зборът ƒруги реалности
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 3 Ќоември 2012
» з€ж или ще бъдеш из€ден е законът на джунглата, добил афористичен характер. ¬същност малко хора зна€т, че той е част от по-гол€ма иде€, което е формулирал психиатъра Thomas Szasz – ¬ животинското царство има едно правило – из€ж или ще бъдеш из€ден; в човешкото царство – define or be defined (най-точни€ превод е „определ€й“, но тази дума не носи същата сила, затова го пиша на английски). Connected е датска ниско бюджетна продукци€ с големи амбиции по думи на създателите в сайта на филма. ¬€рвам им! ‘илмът е много семпъл, но зас€га фундаменталната иде€ за сблъсъка между социума и индивидуализма. ƒвама оцелели брод€т в необ€тната пустош в търсене на живот н€къде там на хоризонта. “ехните шлемове са свързани посредством два маркуча. “ази симбиоза им поддържа живота без нуждата от други средства. —ъщевременно, филмът ни запознава с трети човек, който ги наблюдава, но е сам. “ой оцел€ва посредством нещо, да го наречем филтър, който има ограничено количество кислород. » това количество намал€ва с вс€ко вдишване. ўе го наричам „непознат舓, защото е непознат за другите двама. Ќе се опитвайте да се поставите на негово м€сто, защото е ужасно е да видиш живота си на числа, които намал€ват с вс€ка глътка въздух. ¬се едно часовника на ръката ви да е обратен таймер, отбро€ващ оставащото време живот... “римата се срещат в типичен уестърн стил. ¬прочем, тази смеска между уестърн и фантастика е гениална. ƒосега не б€х попадал на такава иде€. “а, тази сцена е ключова! Ќепознати€т е на€сно, че симбиозата може да е вечна. ј негови€т жизнен часовник отбро€ва последните му вдишвани€. ќт другата страна, двамата са с различна издръжливост и едини€ вече окапва, с което забав€ други€. » познайте той какво прави?!  аква ще бъде първосигналната човешка реакци€, когато говорим за оцел€ване?! Ќе е трудно да се досетите. ќчите му светват, когато вижда филтъра, с което най-накра€ ще се освободи от спътника си. ѕодчин€ва се на животински€ си инстинкт, атакува непознати€ и след кратка схватка, усп€ва да вземе устройството на живота. јко направим дисекци€ на тази ситуаци€, виждаме н€колко неща. ѕърво, непознати€т се съпротивл€ва, въпреки че е на€сно, че това, което защитава на пръв поглед, реално е безполезно. Ќай-логични€ мотив за това е, че по този начин алчни€т човек н€ма да заподозре, че всъщност се обрича на смърт. “ози втори пласт в психологи€та на филма е впечатл€ващ и и показва задълбочената мисъл, с ко€то е направен сценари€. ¬торо, през тези критични секунди, докато двамата се бор€т, трети€т стои без въдух достатъчно дълго, че да умре. јко другите се б€ха сетили за това, можеха да продължат заедно отново в симбиоза. Ќо не. » тримата умират. “ъжен край. »зводите?! »з€ж, или ще бъдеш из€ден е първосигнален закон, който в тази ситаци€ доведе до едно гол€мо нищо. »ма и нещо друго, което ни казва филма, но него остав€м на вас. ѕри€тно гледане!
#connected #sci #fi #фантастика #Jens #Raunkjær #Christensen #ƒани€ #denmark #2009 #игрално #кино #live #action #greed

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018