15.11 16:00ч
ѕловдив
 акто казах по-рано, аз не в€рвам в ДочевиднитеФ неща. ¬същност общата тема на филма е именно Днещата не са това, което изглеждатФ.  онтражур е фотографски термин, който означава Дсрещу светлинатаФ. Ќо когато снимаш срещу светлината, чертите на лицето на човека пред обектива изчезват. »дентичността се разтвар€ в силната задна светлина и може да бъде подменена с нещо друго. —нимането в контражур е отвар€не на опасната врата към лъжата и манипулаци€та.
¬ал “одоров
прочети повече

–≈∆»—№ќ–»  
в ролите  

държава    Ѕългари€       година    2014      времетраене    27мин
жанр    ‘илософски       технологи€    »грално кино      тема    Ћюбов »зкуство
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јнгел »ванов
публикувано на 2 —ептември 2014
  ино задругата ¬ал “одоров– ало€н ѕатерков отново е тук с “ онтражур” (номинаци€ за най-добър късометражен игрален филм от Ѕългарската ‘илмова јкадеми€), с тази разлика, че в пълнометражни€ “Ѕългари€, тази вечна ерес” втори€т беше в главната рол€, а сега е ко-режисьор. » в двата случа€ обаче става дума за независимо нискобюджетно кино извън системата на традиционно утежнените отношени€ откъм финансиране, творчески процес и разпространение. ≈то как може да се прав€т качествени филми без много пари и могъщ продуцент/фонд зад гърба на авторите. Ќо алтернативни€т подход така или иначе е присъщ на ¬ал “одоров – освен режисьор, още писател-фантаст и активист – който €вно е увл€къл и по-млади€ си колега и при€тел-кинаджи€  ало€н. ≈, двамата са направили не просто кадърен филм, а такъв, който провокира брод из несигурните, но примамливи полета на метафизичното.

ѕроблематизиран и по-скоро опоетизиран е въпросът за смисъла на фотографи€та. ¬дъхновение е попул€рни€т труд на френски€ структуралист –олан Ѕарт – “Camera Lucida”. ¬ него снимането е мислено не просто като отраз€ване на действителността, а като самата действителност. Ќещо повече – като смърт на привидната действителност и раждане на истинската такава.
 
‘отографът е пророк.
 
“ерминът “контражур”, дал име на филма, означава снимане “срещу светлината”. ј когато снимаш срещу светлината, чертите на обекта се разтвар€т в тъмнина. ћракът дава възможност за свободни интерпретации ...
 
‘отографи€та е ќткровение
 
—нимането не е хладно и безстрастно регистриране на факти, а автономно случване на ∆ивота. ќбектът на фотографиране се превръща в субект, който осмисл€ фотографирането. —нимката не е документ на истината, а самата истина.
 
“Ќещата не са точно това, което изглеждат. ¬ъпросът е дали ги разбираме в момента, в който ги виждаме, или по-късно - вече запечатани в паметта и припомнени.”
 
‘отографи€та е —трах
 
ќт изтичащото време, което снимащи€т убива, за да го … съхрани. “ова е парадоксът на фотографското изкуство. Ќо по Ѕарт, освен “умъртв€ване на живото”, то е и “ожив€ване на мъртвото”. —трахът от смъртта ни кара да отричаме нейни€ смисъл. Ћюбимите ни покойници продължават да са живи в старите черно-бели фотографии.
 
“ олкото повече се страхуваш да не загубиш нещо, толкова повече снимки му правиш.”
 
‘отографи€та е Ћюбов
 
¬изуално, любовното л€то на двамата е предадено по забележителен начин – златистите осветени павета и обраслите в зелено безистени са едновременно откритата и интимна среда на техните разходки, въздишки и страсти.  огато човек е влюбен, снима най-много, по причина че иска да е винаги такъв и отново поради страха, че всичко това е мимолетно и вече изплъзващо се.
 
“–азбира се, че много € обичам. «атова ще € запаз€ завинаги на фото харти€.”
 
‘отографи€та е сексуален јкт
 
¬ епизода, който можем да наречем и “една от най-добрите еротични сцени в българското кино”  маркираме следното осъзнаване: фотографски€т обектив е ни повече, ни по-малко фалически атрибут.
 
‘отографи€та е ѕритежание
 
ѕротагонистът нарича себе си “таксидермист на образи”, но освен всичко той е и колекционер на музи – »на/јни, ћарта … ј може би ћузата е само една, но имената й са различни. »ма нещо диаболично в ц€лата тази работа.
 
 “ ой те излъга, че извън килера ще ти е по-добре?”
 
 илерът може да бъде още черната кути€ на фотоапарата. »ли албумът със слепeни страници.
 
“ƒовери ми се, навън е сложно. јз тук съм тво€та защита.”
 
∆ената е заложница на “вореца. “€ е гол€ма пъстроцветна пеперуда в мрежата на дете; изсъхнал еделвайс между листите на тефтер; красива газела, ловен трофей след сафари в саваната … ¬се неща, които след смъртта си, остават непокътнати.
 
“ огато натисна спусъка, препарирам същността на обекта и той вечно ми принадлежи.”
 
‘отографи€та е ¬ампиризъм
 
» това е многократно назовано:
 
“»стинското пристраст€ване и вампиризъм е фактът на наблюдение. ƒа, пон€кога съзерцавам снимките й и ми се струва, че € изпивам, че € из€ждам с очи. ƒа, може би отнемам н€каква част от душата й. “олкова много € обичам! Ќима е грешно да желаеш любимата си до дъно!?”

»ли …
 
““ова е глад, това е жажда, ко€то тр€бва непрестанно да се утол€ва … ‘отографът е алчен вампир…”
 
‘отографи€та е –евност
 
“ворецът превръща обекта в сво€ собственост с оригинални€ си почерк и с авторските си права на притежание.
 
“ƒруг да те иска, друг да те гледа вместо мен!? ћо€ си!”
 
... а отсреща вече го гледат “робски очи":
 
“–азбира се, че съм тво€!  аквото поискаш, каквото кажеш – така ще бъде!”
 
‘отографи€та е Ќасилие
 
¬ страстта по улиците и вътрешните дворове, във физическата взаимност в квартирата, в болезнената на моменти фиксаци€ върху снимането и снимките, се прокрадва и този нюанс – на деликатната агреси€. ‘отографи€та е пос€гане и “обелване” на обекта, нарушаване на целостта му, за да избуи от него скритата му желана същност.
 
“ѕравенето на снимки е пладнежки грабеж.”
 
‘отографи€та е ≈гоизъм
 
¬ последна сметка е така. ¬сичко остава за хищни€ “ворец – до физическото изчезване на ќбекта, до разтвар€нето му на фото харти€.
 
ѕо€в€ва се нова ескейпистка реалност за възпалените от града тела - “извън сега, извън града, извън познатата игра, извън “ти” и “аз”.” ѕривидно, това е природни€т рай на невинността, в който голотата не е порок и не предизвиква срам. Ќ€какъв ≈дем отпреди √рехопадението. “ова е въплътени€т »деал на “вореца – там “€ е “най-красива, най-чувствена, най-прекрасна”.
 
Ќо “€ всъщност съм јз – всичко пак е за мен ...
 
–а€т е  илер, едновременно Ѕ€гство и —пасение, но и «атвор, черната кути€ на ћашината.
 
ƒействието се разгръща върху активни€ втори план на ƒишащи€ и  Ѕунтовен град. ’удожествено и ƒокументално са умело преплетени – ≈дем и —офи€ – и между т€х: свързващата нишка на обектива, “camera lucida” и “контражур”. ѕротестите са повод за среща, обществени€т пейзаж поема в себе личната истори€.  олко от вас се влюбиха на улицата в месеците на общото ни недоволство?
 
ћнозина вещи в българското кино ще имат претенции към диалозите. Ќе очаквайте и не изисквайте от т€х да бъдат стандартни, “разтропани” проводници на цинични€ делник. Ќе б€ха такива и в “Ѕългари€, тази вечна ерес”. ƒиалозите са опити около неуловимото. “ова е авторски почерк. “ова не е реализъм, а упражнение върху него.
 
«агадката обаче е тук. —ъществува ли физически това момиче – все пак е назована с три имена от объркани€ следовател, а също, научаваме и за баща й... »ли е проекци€ на налудното съзнание на фотографа-брод€га? Ќегова ≈динствена безплътна муза (липса на колена?). ¬ъпросите остават във времето. »нтересът към “ онтражур” също.
 
 акто научаваме от интервюто на ¬ал “одоров за kinematograf.bg, образът на главни€ персонаж е мислен специално за актьора »во ∆елев. ƒвамата плюс  ало€н ѕатерков очевидно работ€т добре заедно - това е т€хна втора поредна  колабораци€ след “Ѕългари€...”. ќчакваме с интерес дали тази алтернативна кино задруга ще издържи на времето и дали ще продължи да прави качествени късометражни и пълнометражни филми извън системата.
 
»наче, да прощава »во, но точките в случа€ ги обира —илви€ —таноева. “€ все още е неоткрити€т мъждив бисер сред сеното в българското кино. ¬ известен смисъл това е добре – за не€ и за публиката. ¬се още не е в антуража на продуценти, в големите продукции и сред телевизионната конфекци€. Ќо при все това, или именно заради него, е страхотно автентична и необработена от комерсиализма  – в играта си, в еротизма си, в себе си като актриса и творец. »зразителна е дори в тъмнината на контражур ...
 
”бедителен ѕламен ћанасиев в рол€та на следовател€. –еспектира с опит и присъствие. — любопитство очакваме негова главна рол€ в киното.
 
Ќе на последно м€сто тр€бва да отбележим музиката във филма като попадение и допринас€щ за ц€лостното усещане компонент. ¬ал “одоров е доказал себе си в тази част и в своите предшестващи “ онтражур” проекти. »мената, които тр€бва да споменем тук, са Ghostnote, Kottarashky и јндриан ѕервазов.
 
 амерата е на ћихаил Ѕоевски, който е и ко-продуцент.
 
ј camera lucida и camera obscura ¬»Ќј√» са в мъдрите ръце и омнипотентен ум на ѕровидението. Ѕог разполага с нашите позитиви и негативи. —нимащи€т винаги е сниман от н€кой друг. Ќещо, което ни подсказва и “ онтражур”.
#контражур #contre #jour #contrejour #kontrajur #contrajur #контра #жур #вал #тодорв #кало€н #патерков #val #todorov #kaloyan #paterkov #kaloian #paterkov #2014 #thriller #live #action #bulgaria #short #film #български #българи€ #игрално #кино #трилър #български #трилъри #силви€ #станоева #иво #желев #silvya #stanoeva #ivo #zhelev #silvia #stanoeva #ангелите #на #касиел #kasiel #angels #duet #дует

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018