17.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
—÷≈Ќј–»—“  

държава    —јў       година    2011      времетраене    7мин
жанр    ƒрамеди€       технологи€    »грално кино      тема     онфликт »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 1 ћай 2014
пособността на човешкото въображение се състои в това да сътвор€ва нови образи, да конструира нови светове и ситуации, които пр€ко или непр€ко се основават на действителни€ опит на човека. ¬ъображението ни дава тези нови конструкти, които реално н€мат точен еквивалент, но т€хната релаци€ с опита е налична.

ƒействието на Cut off прослед€ва процеса на работа на Walter Anderson, автор на криминални романи, чийто сюжети започват постепенно да се вместват в реалното му съществуване. „рез образа на Walter Takashi Doscher визуализира именно този сблъсък, в който дори ежедневните ситуации и проблеми се трансформират и придобиват коренно различен контекст. ѕребиваването в реалното и действително съществуване на автора е поставено под въпрос, проблемите на ежедневието започват да губ€т сво€ същностен характер и постепенно започва т€хното снемане. ¬ този контекст всичко освен работата, свързана със сътвор€ването на един измислен св€т придобива характера на нереално.

‘икци€та цели пълно отдаване, дори пълното пребиваване в нейните граници, оформ€не и пресъздаване на всеки един детайл, което неминуемо отдалечава твореца от всичко останало. ƒа сътвориш и измислиш нов св€т, означава неговото реално изжив€ване. “ака вс€ка една сцена от реални€ живот на автора се пречупва през призмата на измислицата, ко€то движи действието.

ќпределени детайли от ежедневието като спирането на тока и водата, преминаващи€т пред къщата човек, вс€ка една с€нка и звук се €в€ват заплаха за съществуването – тези индикатори се интерпретират не в контекста на реално случващото се, а в контекста на измисленото.

Cut off е филм, който ни постав€ в гранична ситуаци€, проблематизираща състо€нието на твореца между реалното и нереалното.  
#ќткъснат #Cut #off #“акаши #ƒошер #Takashi #Doscher #Ѕрандън #ћаккормик #Brandon #Mccormick #—јў #USA #комеди€ #comedy #драма #drama #автор #author #измислица #fiction #криминален #роман #crime #story # ъсометражно #кино #Short #film

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018