27.9 20:30ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“» и анимаци€  
 RAFAEL STANBURY
 Rafael STANBURY & RENE ALEX
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ¬енецуела       година    2012      времетраене    6мин
жанр    ‘илософски       технологи€    3D анимаци€      тема    »ндивид-общество  онфликт
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 30 ћарт 2014
D раздира представата ни за важността и смисъла на текста като остав€ автора и средствата, с които си служи, за да сведе словото на харти€ на заден план, а централната иде€ се завихр€ около – думата, и в частност буквата. ‘илмът ни въвлича в св€т, в който дори най-маловажната част се €в€ва основополагаща за ц€лото.

ѕо чисто метафоричен начин D визуализира една иде€, ко€то зал€га в основни€ сюжет на не малко филми, но € предава по един уникален и оригинален начин. «ащото кое би било по-незначително от една малка точка „d”? ¬с€ка една рефлекси€ по отношение на подобна иде€ ни въвлича в лоното на изконните човешки ценности, издигащи индивидуалното и личностното в йерархичната подредба на света.

‘илмът зове към това, че зад вс€ко едно малко и незначително „d” се таи затворен и заглушен потенциалът за едно заглавно „D”, което може да се пребори с всичко. »менно в този аспект може да гледаме на визи€та на Rafael Stanbury като на оптимистична и разкриваща съществеността и първостепенността дори на най-незначителното на пръв поглед.

ќще в първи€ кадър вниманието на зрител€ се фиксира в малката ста€-библиотека, в ко€то книгите са вс€къде – по пода, по столове,  н€колко запалени свещи и епична музика, подсказваща, че нещо ще се случи. ¬сичко това ни потап€ в света на рефлекси€та, мисловното – дава ни представата за общи€ концепт, който ще бъде изведен поетапно. ѕостепенно стигаме до бюрото, върху което измежду многото разхвърлени бележки е разгърната четвъртата глава от Geometria на Andrés Alex. ƒотук добре...изведнъж измежду страниците на аксиома на видовете и аксиома на ѕаш, заредилата се вече добре с мастило писалка започва безмилостно преследване на точка „d”…

D ни въвлича в проблематиката на индивидуалното, как то ще бъде разбрано е чисто и просто работа на зрител€. “ук интерпретативно може да мислим книгата за репрезентаци€ на цели€ социум, думата за общностите, изграждащи го, а буквата е индивидът, който търси своето м€сто в ц€лото. ћетафоричното напласт€ване при самото предаване на иде€та е наистина оригинално, защото постав€ въпроса за това, как всъщност ц€лото може да съществува без вс€ка една сво€ част. ¬ този смисъл книгата, нейни€т текст, е резултат от думите, състав€щи го, а предпоставката за вс€ка една дума всеки може да намери зад образа на тази малка буква „d”.
#ƒ #D #–афаел #—танбъри #Rafael #Stanbury #–ене #јлекс #Rene #Alex #¬енецуела #Venezuela #јнимаци€ #Animation #‘илософски #Philosophical #Ѕиблиотека #Library # ниги #Books # ъсометражно #кино #Short #film #ћетафора #Metaphor #Ѕуква #Letter #animation

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018