10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ– » —÷≈Ќј–»—“  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  

държава    Ѕългари€       година    2009      времетраене    17мин
жанр    ‘илософски       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
÷ветозар ÷аков
публикувано на 5 —ептември 2018
ози, който имам какво да каже, говори най-малко. ѕон€кога дори никак.

Ќ€кои от нас се раждат без способността да говор€т или чуват. »ли и двете заедно. —амо можем да си представ€ме какво имат да ни кажат тези хора. ћоже би пък √оспод целенасочено ги е създал по този начин (колкото жесток, толкова и милосърден) – за да ни предпази от това, което бихме могли да чуем, а не тр€бва. ћоже би сами€т смисъл на живота се крие н€къде дълбоко в душите на тези неколцина избранници на съдбата и ¬елик€т създадел е преценил, че той е по-добре да си остане там. «а наше добро. «ащото би ли понесъл н€кой от нас смисъла на сво€ живот, ако се окаже, че той е точно противоположното на това, което ц€л живот е вършил и см€тал за редно?

»ли пък може би това, което глухонемите наши събрат€ имат да ни кажат, е толкова непосилно за крехките човешки възпри€ти€, за несъвършените ни слухови апарати ако щете, че то би могло да стигне безопасно до съзнани€та ни само чрез езика на жестомимиката.  

¬ъв всеки случай никога н€ма да разберем със сигурност. ¬еро€тно и самоте глухонеми не осъзнават напълно евентуалното си мисионерство.

ћакедонски€т режисьор, завършил родни€ Ќј“‘»«, »гор ’ристов се опитва да ни покаже сво€та трактовка по въпроса. »ли пък веро€тно се опитва нещо съвсем различно. Ќо именно затова изкуството е толкова магнетично – защото съдържа в себе си безценната и всесилна свобода, позвол€ваща всеки отделен реципиент да го възприема по свой строго личен начин и да е съвършено прав за себе си, без отделните възпри€ти€ да се взаимоизключват.

¬ Dandelion (на български „√лухарче”) се разказва за група глухонеми младежи, обединили се в —ъюз на √лухонемите, които решават да направ€т от недъга си предимство и да разпростран€ват мистичното си послание сред хората, без да изискват нищо в зам€на. «а целта решават да се преоблекат като клоуни – според т€х единствени€т начин, чрез който могат да общуват с чуващите хора.  лоуните не говор€т и въпреки това всички ги разбират. ѕослани€та им стигат до всички, без за това да е употребена и една дума. —амо жестове, погледи и усмивки. » един червен нос. „ервен като сигналната червена светлина, ко€то недвусмислено ти подсказва, че н€къде съвсем близо до теб се случва нещо изключително важно. Ќещо, на което задължително тр€бва да обърнеш внимание. » ако не го сториш – рискуваш дори живота си. –искуваш никога да не се докоснеш до негови€ смисъл. Ќапример...

Ќай-малкото рискуваш да пропуснеш сво€та живителна доза усмивки за ден€.

» така, глухонемите клоуни излизат на улицата и започват да раздават това, което имат – своите усмивки – на онези, които (поне привидно) имат много повече от т€х, но не го сподел€т с никого, защото сами са забравили, че го притежават. ¬ този момент чуващи и нечуващи са напълно равноправни и комуникаци€та между т€х е пълноценна. Ќезависимо дали клоуните са приемани с усмивка или отблъсквани от намръщени лица – всички прегради изведнъж са рухнали, всичко е толкова естествено и безметежно, че вече е възможна дори любовта.

ј дали т€ – любовта между чуващи и нечуващи – следва същите закони като тази между равнопоставени в това сетивно отношение хора, е въпрос на лична трактовка, защото Dandelion не дава €сен отговор, но силно наклан€ везните в едната посока.

 о€ точно, решавате вие – според това от ко€ страна на везните се намирате. 
#глухарче #dandelion #игор #христов #igor #hristov #Life #is #not #a #cabaret #it #is #fucking #circus #elena #melamed #елена #меламед #животът #не #е #кабаре #а #шибан #цирк #2011 #натфиз #natfiz #natfa #натфа #igor #hristov #bg #bulgarian #short #film #bulgaria #българи€ #български #филм

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018