27.9 20:30ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 MANUEL ALLIGNE
 BELLECOUR ECOLE
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ‘ранци€       година    2012      времетраене    5мин
жанр    ‘антастика       технологи€    3D анимаци€      тема    —юрреализъм ¬дъхновение
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 14 ёни 2013
овешката цивилизаци€, осъзнавайки способността си да създава колективи, които да се специализират в услуги и в създаването на определени неща, е установила нуждата от система, по ко€то хората да се ориентират във времето. —ъздали са две системи – календарната, с ко€то се отчитат големите времеви цикли и часовника, с който се отчитат сегментите на ден€. ќттам хората вече са осъзнали основната разлика между миналото и бъдещето и това е провокирали хил€ди автори да анализират що е то бъдеще и минало, от което са се зародили и доста относителните пон€ти€ като съдба, перспектива и време-възпри€тие (счита се, че хората, макар и да имат една и съща дефиници€ за време, усещат скоростта му по различен начин).
 
¬сичко това е провокирало нови въпроси. ћожем ли да пътуваме във времето. –азбира се,знаем, че не можем, но много пъти сме мислили върху хипотетичната възможност да пътуваме във времето и да промен€ме миналото... » както много филми логически са го доказвали, пром€на на минало събитие е почти невъзможно да доведе до исканата цел, заради вълните, които създава вс€ко събитие. ѕром€ната на едно събитие, води след себе си милиони други промени. «наете ли, че на «ем€та са живели около 143 милиарда души досега? “ова е статистика на един университет във ¬еликобритани€. јко се върнете и убиете примерно Ўекспир, гарантирам ви, че светът днес щеше да е коренно различен... ¬ този аспект, Destiny е чиста фикци€ и надали на н€кого тр€бва да е приоритет да задълбава в тази хипотетична възможност за пътуване във времето.  азвам това, защото имах един познат преди години, който беше убеден, че може да изобрети машина за пътуване във времето. Ќе съм предубеден, просто реалността предпостав€ други приоритети, далеч по-реалистични. ј ако той изобрети машина на времето, ще отида и ще му се извин€, че досега не съм му обърнал внимание. » ще направ€ филм за него. » ще го представ€ в  инематограф. » ще унищожа тази машина. “ози, който владее машина на времето, може да се ебава със света, както си иска.
#Destiny #BELLECOUR #ECOLE #‘ранци€ #france #2012 #sci #fi #fantastic #фантастика #сай #фай #3д #анимаци€ #3d #animation

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018