15.11 16:00ч
ѕловдив


ревю
име
e-mailавтор
јлександър ћилчев
публикувано на 29 ёни 2019
S EEN (2019) е късометражни€т дебют на режисьорското дуо ѕетър Ѕо€джиев и Ќиколай ƒраганов. ‘илмът по особено въздействащ начин провокира въпроса за съвременното ни дигитално общуване и дали истински виждаме себе си и хората около нас. –€дък, смислен и ценен, SEEN ще може да бъде вид€н това л€то на събити€та ни из ц€лата страна.   

—ъвсем скоро започват прожекциите на 
SEEN, организирани от  »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘, а филмът вече беше показан на 5 премиерни прожекции в —офи€. ”сетихте ли по-специфични реакции от страна на публиката, като изключим заслужените добри пожелани€ и похвали?
Ќиколай ƒраганов: –еакциите на хората по време на прожекции са най-ценни. Ќие б€хме сред публиката, не гледайки толкова филма, а хората. Ќа н€кои места те реагираха точно както си го представ€хме, беше изключително адекватно. –азбира се, вс€ка една публика е различна, на вс€ка прожекци€ има различни хора. 
ѕетър Ѕо€джиев: ќтзивите след прожекциите също б€ха доста интересни. ≈дин при€тел архитект ми каза, че филмът е едновременно супер абстрактен и супер конкретен. ѕовечето хора казваха, че проблемът е интерпретиран по нов, различен начин, това мнение преобладаваше. Ќ€кои си задаваха много въпроси, имайки едно общо усещане за филма, което определено ги провокираше да размишл€ват. Ќ€кои хора се припознаха... 
Ќиколай ƒраганов: ¬€рваме, че по н€какъв начин всеки може да се припознае във вс€ка една от историите. —лед последната прожекци€ едно момиче дойде при мен разплакано и ми каза, че все едно сме направили филм за не€, за собствената й лична истори€. Ѕеше се припознала в героин€та на –а€ ѕеева. 
 
«апочнах с този въпрос, защото SEEN е изключително ценен филм, израз€ващ съвременните тенденции в човешката комуникаци€ и присъщите й дефицити.
Ќиколай ƒраганов: Ќие не вкарахме сложни технологии, а се фокусирахме в речта, именно в самата комуникаци€.
ѕетър Ѕо€джиев: јсимилирали сме технологиите вътре по актуален начин, израз€ващ реалното ни поведение в момента. »нтересното е, че за различните възрастови групи това е до различна степен, както е набел€зано в сценари€. 
 
»ма известна доза хипербола във филма, най-вече по лини€ на двойката (в ролите: ¬ладимир «омбори и –а€ ѕеева). ƒо каква степен според вас киното като изкуство би могло да бъде социален коректив, наред с всичко останало, и хиперболата верен способ ли е за това? 
ѕетър Ѕо€джиев: »зкуството не тр€бва да се занимава с посредствени неща. “о тр€бва остро да атакува и да е крайно само по себе си. Ќие като хора, които се над€ват да прав€т изкуство, естествено, че бихме искали да провокираме и да набел€зваме основните горещи точки, било то актуални или свързани с миналото. Ќо не бихме искали да сме коректив, по никакъв начин. Ќе бихме искали да осъждаме, но бихме искали да показваме, да разобличаваме, да отвар€ме една пр€сна рана, ко€то хората още не усещат, че е рана. јко можем да отворим очи, вместо да коригираме поглед – това би било чудесен резултат. Ќо наблюдението ти за хипербола е точно.
 
Ѕорба или адаптаци€ е подходът към дигитализирането на комуникаци€та ни? ¬се пак това е характерност на времето ни, ко€то въпреки всичко всъщност е и полезна и ценна.
Ќиколай ƒраганов: јдаптаци€. Ќие не можем да го избегнем. “о е просто друг начин на комуникаци€. ¬същност е комуникаци€, в ко€то можеш да бъдеш изключително креативен.
ѕетър Ѕо€джиев: јз бих контрирал, че според мен тр€бва да имаме желание за борба с това, което се случва. “о реално ни бъгва малко повече, от колкото можем да усетим. јз не съм притеснен за нас, колкото за хората след нас, децата ни. Ќо и те от друга страна ще имат съвсем други проблеми. —рещу вс€ко едно нещо, за което ти усещаш негодувание, според мен тр€бва да се бориш. ’убаво е като начало да разбереш какво е то, но не в€рвам, че към вс€ко нещо тр€бва да се адаптираме на вс€ка цена.
Ќиколай ƒраганов: —поред мен SEEN не е нито протест, нито адаптаци€. ƒори не е толкова за комуникаци€та. Ќай-големи€т проблем е, че ние сме забравили какво значи „тук и сега“. „есто живеем в бъдещето, а по-възрастните хора често живе€т в миналото. Ќе комуникаци€та ни е проблемът, а че не си изжив€ваме момента.  ато сме на море с€даме на плажа и се чудим на кой друг плаж да отидем, като влезем във водата се чудим кога да излезем… 
ѕетър Ѕо€джиев: “ова е симптом на »нтернет, на информационните технологии, защото имаме повече знание за това какво се случва около нас. 
 
ѕлатон говори за пещера, в ко€то хората прекарват цели€ си живот, гледайки сенки, образи, имитации, а пък според —юзън «онтаг ние все още сме в тази пещера, наблюдавайки същите сенки под формата на непрестанен поток от снимки. ƒали човекът без телефон е този, който излиза от пещерата?
ѕетър Ѕо€джиев: “ука влизаме в размисли доколко човек е достатъчно луд, за да промени собствени€ си мироглед до такава степен, че да е контра на всичко и до каква степен може, вече вид€л нещо друго, да убеди други хора. ћасата никога не можеш да убедиш, но можеш да отвориш н€колко очи тук и там, те пък могат да отвор€т н€колко други… Ќикога н€ма да убедиш ц€лата маса едновременно. “€ ще продължи да си бъде в оковите, в пещерата и да гледа сенките. “елефоните всъщност са средство. –еално SEEN е за това дали ти сами€т се виждаш какъв си, тук и сега.

» двамата с занимавате с реклама и този филм е дебютът ви в късото кино. √ледате ли на късото кино като трамплин към пълнометражното, бихте продължили да правите късометражни филми?
ѕетър Ѕо€джиев: ¬€рвам, че тр€бва да стъпим още н€колко пъти на късометражната форма, за да наберем скорост. јз в момента пиша сценарий за късометражен филм, но имаме и готов за пълнометражен, който опипва почвата на различни продуцентски нива. ¬същност не е до дължината. ƒа, пълнометражното е по-апетитно, има по-гол€мо вли€ние, защото е по-комерсиално и повече хора ще го вид€т. ќбаче ако гоним истина или послание - важното е да имаме същи€ план като в SEEN. »де€та е да сме силни в посланието си. ƒа, и двамата идваме от света на рекламата, но в основата си сме storyteller-и. –екламата ни е помогнала да знаем какво искаме да разкажем и как да го разкажем. ћисл€, че като дуо се справ€ме добре за сега, ще видим втори и трети проект и стискаме палци…
#interview, #seen, #short #film, #communication, #dialogue, #modern #technologies, #directorial #debut, #интервю, #комуникаци€, #реклама, #телефони, #чат, #дебют, #общуване, #момент, #живот, #проблеми

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018