10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 PHILLIPE VAN
 PHILLIPE VAN
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    —јў       година    2007      времетраене    11мин
жанр    ‘илософски       технологи€    »грално кино      тема    »зрастване
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 14 ёни 2013
» стори€та на Dunny е тривиална и позната на една определена прослойка в обществото, обособ€ваща малцинството на аутсайдерите. “е се откриват още в ранна детска възраст и най-вече се виждат в училищата. ћомчето с грозните очила и гърбав нос, момичето с дрехите като на баба си, зубърката, ко€то мирише, темерута, който остав€ всички да го би€т... “ези истории са много, има и много късометражки, в които са претворени. «ащо обаче те са такива? јко обществото ни има изграден през годините строй, установен, че работи, защо има аутсайдери? »злиза, че те са грешки на системата...
 
ќт друга страна често гениите по света са били аутсайдери. Ќе са един и двама милиардерите, които в училището си са били отритнати. —ами€т јйнщайн е бил аутсайдер.  оето насочва дискусиси€та към един друг аспект. ўо е то аутсайдер?  аква е неговата същност? “ова е човек, който не се вписва в даден колектив най-често по критериите за външен вид, облекло и комуникативни умени€. „есто обаче аутсайдерът е човек, неумеещ да се защитава, с което става и обект на подигравки от момичетата, което пък чупи правилното му развитие на отношение към други€ пол, което дава поле и за комплексите,  с което това вече е аутсайдер в завършен вид.
 
ƒали тази им житейска позици€ не ги прави с нещо по-различни за цели€ им живот занапред? јутсайдерът, бидейки такъв на практика се развива като свръх индивидуалист, изолира се от околните, трудно създава при€телства, изб€гва да общува с много хора.  ато изключим негативните странични ефекти на това, всъщност той по този начин има възможност да открива нови и нови неща за себе си, да сформира сам виждането си за света без да се вли€е от околните и с това да започне да вижда и усеща неща, невидими за останалите. “ова по същество може да ги превърне и в гении в дадена област. »ли в артисти...
 
» тук идва следващи€ въпрос? јко аутсайдерите, макар и с негативен имидж, донас€т специфични и необичайни ползи за обществото, то те не са грешка на системата. “е са необходими. “огава следващ логичен въпрос е, защо системата не се настрои по начин, всички индивиди да се развиват по този начин? јми защото тогава н€ма да има система. —истемата изисква структура и повтара€емост. ќт 30 души, 29 ще формират системата, а 1 ще излезе от не€ и ще работи самосто€телно. “ази логична теза е просто мое предположение, реално въпросът „ўо е то аутсайдер?“ е по-сложен и изисква доста повече мислене и анализиране и дори тогава, н€ма да сме съвсем на€сно, защото както казах аутсайдерите са извън системата на повтара€емост. “е са на практика уникатите сред обществото. “е са тези, които ние не включваме в определението „маси“.  оето пък ни прави нас „маси“. Ќо и аз не се чувствам като част от „масите“. ћай никой не се възприема като единица от „масите“. —ега усещате ли с колко условни пон€ти€ боравим и обобщаваме обществото, хората и индивидите? ќстав€м ви с Dunny.
#dunny #PHILLIPE #VAN #—јў #2007 #usa #drama #filosophy #live #action #философски #игрално #кино #дъни

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018