24.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“и  

държава     уба       година    2008      времетраене    9мин
жанр    ƒрамеди€       технологи€    »грално кино      тема    »зборът —вързаност
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 22 ћай 2014
ƒ ействието на El año del cerdo започва в малък ресторант, намиращ се в Chinatown в ’авана. »звестни€т с €сти€та си на цели€ остров ресторант предлага също така курабийки с късмет или fortune cookies, които се връчват за десерт. ¬ случа€ въпросните fortune cookies се €в€ват свързващото звено между минали€ и насто€щи€ момент, тъй като служат за индикатор на въвеждането на предистори€та. ¬ този смисъл сюжетът на филма е наистина оригинален, защото преплита н€колко действи€ и из€сн€ва минали истории на базата на сегашни€ момент. ÷€лото действие преминава наистина плавно, без да се задълбочава в ненужни раз€снени€ или да се прехвърл€т непоследователно диференцирани моменти от истори€та. ¬ тези аспекти El año del cerdo е при€тен, разтоварващ, оптимистичен и дори чаровно забавен на моменти.

¬ процеса на наратива гласът зад кадър ни насочва именно към въпроса за същността на това, как действа късметът и какво се крие зад него точно в √одината на ѕрасето. ѕоследователно ни се дава об€снение за символиката и значението на тази година по китайски€ календар като репрезентаци€ на стремежа към баланс, като в случа€ късмет и пром€на са корелати. Ќа базата на това е въведен и основни€т персонаж – Chang Rodriguez, един от работниците в малки€ ресторант,  изпълн€ващ доставките по домовете. Chang е антипод на всичко казано досега за късмета, негови€т персонаж е представен като отегчен от всичко случващо се, посто€нно чакащ да дойде момент, в който късметът да се усмихне и на него. —ъс задачата да достав€ бисквитите с късметчета, парадоксално е натоварен именно той.

¬ процеса на развиващото се действие всичко се извежда в пр€ка релаци€ с късмета – било то съдба, било то причинно-следствени връзки. Ќаред с това Claudia Calderon ни представ€ как определени действи€ от миналото имат пр€ко отношение към последващите събити€.  ъсметът на малки€ Chang Rodriguez преди дванадесет години, непосредствено се обвързва с нещастието на другите, а в същото време чрез неговата последователна намеса в насто€щи€ момент се показва и снемането на това нещастие.

‘илмът си заслужава вс€ка една минута, тъй като наистина е направен с вкус, предразполагащ зрител€ просто да се отпусне и да се наслади на прекрасната истори€ и великолепни€ начин на нейното представ€не. ¬ този смисъл зрител€т ще се замисли реално, какви са проекциите на късмета и как може да се сблъскаме с него в ежедневието. »менно в ц€лото това очарователно преплитане на истории ни се дава отговорът, че: One never knows how luck works.
#el #ano #del #cerdo #√одината #на #прасето #El #año #del #cerdo # лауди€ # алдерон #Claudia #Calderon #≈нкарнацион #ћартинез #Encarnacion #Martinez #Ћеополдо #Ќаката #Leopoldo #Nakata #‘ернандо #де #ѕен€ #Fernando #de #Pena # уба #Cuba # ъсометражно #кино #Short #film # итайски #ресторант #Chinese #restaurant #курабийки #с #късмет #fortune #cookies #cuba #куба #kuba #кубински #cuban #short #cinema #havana #хавана #ресторант #restaurant

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018