26 Ќоември     Ѕлагоевград    20:00ч

  расотата в киното 
м€стото е
Stage Bar
ул. јрсений  остенцев 7
ќт зората на първообраза като пон€тие, с което човека си е об€сн€вал околни€ св€т, естетиката е първи при€тел на ума, с който прежив€ването на образа се обогат€ва докъдето достигат необ€тните дебри на човешкото въображение.

¬ тази селекци€ се опитваме да постигнаме нещо много специално - едно пътуване, наситено със звук и картина, разкриващо уникалните естетически и културни отпечатъци, които киното носи не само от различни епохи, но и от тотално различни светове.

ўе започнем с емблематични€ Destino, филм чието създаване започва през 1945г от при€телите —алвадор ƒали и ”олтър ƒисни и бива довършено от Disney Studios през 2003.

ўе преминем през сложната ситуаци€ в ко€то изпада една дама, ко€то бива заснета в ресторант докато се кара със сво€ при€тел.  ратки€ й изблик на емоци€ се вади от контекст и разни "инфлуенсъри" започват да € коментират, докато тази бур€ не излиза от пределите на социалните мрежи и не срива репутаци€та й...

ўе се насладим на два филма, подкрепени от световни модни брандове, в които естетиката и външни€ вид са издигнати в култ.

ѕредвидили сме и н€колко анимационни филма, в един от т€х се изследва подробно ефекта наречен "«латно сечение" или още "„ислата на ‘ибоначи". «ащо този ефект може би об€сн€ва съвършенството на ¬селената, в ко€то живеем?

“ова е само част от селекци€та. Ќай-доброто предстои!
м€стото е
Stage Bar
ул. јрсений  остенцев 7
5лв
~120 мин BG / EN неподход€що за деца

5лв

~120 мин

BG / EN

неподход€що за деца
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018