Ѕългарско късо кино
нови филми вс€ка седмица
Ќаши€т Дћесец на българското киноФ предприе неочаквано развитие след като COVID-19 ни прикова вкъщи. –ешихме да ви покажем, че българското не е само в традиционните ни блюда на маса, то е също така в смисленото късо кино. » ако те се грижат за доброто състо€ние на имунната ви система, то киното може да подкрепи душата ви с така липсващото в момента усещане за свързаност, с мъдростта и историите, които стотици наши сънародници са оставили в късометражната форма.

—ъздадохме тази страница, за да представ€ме всеки ден по 1 български филм, изграждайки безплатна и достъпна за всеки база с филмите, остав€щи отпечатък в българската филмова индустри€.
с подкрепата на   
Ѕългарско
късо кино

нов филм вс€ка сутрин в 8:00ч
Ќаши€т Дћесец на българското киноФ предприе неочаквано развитие след като COVID-19 ни прикова вкъщи. –ешихме да ви покажем, че българското не е само в традиционните ни блюда на маса: то е също така в смисленото късо кино. » ако те се грижат за доброто състо€ние на имунната ви система, то може да подкрепи душата ви с мъдростта и историите, които стотици наши сънародници са оставили в късометражната форма.
—ъздадохме тази страница, за да представ€ме всеки ден по 1 български филм, изграждайки безплатна и достъпна за всеки база със филмите, остав€щи отпечатък в българската филмова истори€.
с подкрепата на   


зареди още
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018