11.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
режисьор и сценарист Alex Grigg
7мин   •   јвстрали€   •   2016
≈кспериментален    •   ‘илософски    •    јнимаци€
режисьор Alex Murawski
9мин   •   јвстрали€   •   2016
ƒрама    •    »грално кино
режисьор Simon Cottee
9мин   •   јвстрали€   •   2015
‘илософски    •   –омантичен    •    јнимаци€
режисьор и сценарист Tim Egan
10мин   •   јвстрали€   •   2017
—итуаци€    •   “рилър    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018