23.8 21:00ч
Ѕлагоевград
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & writer Emma Seligman
8мин   •    анада, —јў   •   2018
ƒрамеди€    •   —итуаци€    •    »грално кино
director & writer Neil Blomkamp
5мин   •    анада   •   2005
≈пичен    •   ‘антастика    •    FX ефекти
director Claude Cloutier
9мин   •    анада   •   2007
—атира    •   ƒрамеди€    •    јнимаци€
режисьор Benoit Lach
8мин   •    анада   •   2017
 омеди€    •    »грално кино
режисьор и сценарист Mitchell Lazar
7мин   •    анада   •   2017    
—атира    •    »грално кино
режисьор и сценарист Cordell Barker
7мин   •    анада   •   1988
 омеди€    •    јнимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018