09.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
режисьор Jordan Hayes
12мин   •    анада   •   2013
–омантичен    •    »грално кино
режисьор Benoit Lach
8мин   •    анада   •   2017
 омеди€    •    »грално кино
режисьор и сценарист Mitchell Lazar
7мин   •    анада   •   2017    
—атира    •    »грално кино
режисьор и сценарист Cordell Barker
7мин   •    анада   •   1988
 омеди€    •    јнимаци€
режисьор Vincent Biron
18мин   •    анада   •   2010
ƒрама    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018