12.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Josh Soskin
13мин   •   ћексико   •   2014
ƒрама    •    риминален    •    »грално кино
режисьор и монтажист CHRISTIAN CAVAZOS
6мин   •   ћексико   •   2011
—итуаци€    •   ƒрама    •    »грално кино
режисьор и сценарист Carlos Armella
8мин   •   ћексико   •   2008
ƒрама    •   —емеен    •    »грално кино
–≈∆»—№ќ– FREDDY CHAVEZ
10мин   •   ћексико   •   2011
—трашни    •    »грално кино
–≈∆»—№ќ– RICHARD PARKIN
20мин   •   ћексико   •   2011
ƒрама    •    »грално кино
◄       1       ►
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018