14.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Gunhild Enger
15мин   •   Ќорвеги€   •   2013    
ƒрамеди€    •   —емеен    •    »грално кино
director & writer Torill Kove
14мин   •   Ќорвеги€   •   2006
‘илософски    •   ƒрама    •    јнимаци€
режисьор Tord Olsen
10мин   •   Ќорвеги€   •   2016    
ƒокументален    •   —емеен    •    »грално кино
режисьор Henry K. Norvalls
7мин   •   Ќорвеги€   •   2017    
—итуаци€    •    »грално кино
–≈∆»—№ќ– BOBBIE PEERS
9мин   •   Ќорвеги€   •   2006
‘антастика    •   ƒистопи€    •    »грално кино
◄       1       ►
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018