12.8 20:30ч
Ѕлагоевград
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Carlos Baena
13мин   •   »спани€   •   2018
—трашни    •   “рилър    •    јнимаци€
director & writer Olga Osorio
11мин   •   »спани€   •   2016
ƒетски    •   ‘ентъзи    •    »грално кино
режисьор и сценарист Andrea Casaseca
3мин   •   »спани€   •   2015
ƒрамеди€    •    »грално кино
director Jaime Dezcallar
11мин   •   »спани€   •   2016    
ƒрама    •    »грално кино
director Pablo Larcuen
9мин   •   »спани€   •   2011
ƒрама    •   ‘ентъзи    •    »грално кино
director & writer Patricia Font
13мин   •   »спани€   •   2014
–омантичен    •   ƒрама    •    »грално кино
режисьор Ignacio Rodo
1мин   •   »спани€   •   2014
“рилър    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018