08.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Terri Timley
4мин   •   —јў   •   2010
—транни    •    »грално кино
director Giulia Martinelli
5мин   •   »тали€   •   2016
—транни    •    омеди€    •    јнимаци€
director & animator Alessandro Bavari
7мин   •   »тали€   •   2017
—транни    •   ≈кспериментален    •    3D анимаци€
director Bang Sangho
2мин   •   ёжна  оре€   •   2016
—транни    •   ‘антастика    •    јнимаци€
directors, writers & producers Ian Bousher & Theo Gee
11мин   •   ¬еликобритани€   •   2019
„ерен хумор    •   —транни    •    »грално кино
◄       1      2       ►
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018