14.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Jonas Geirnaert
10мин   •   Ѕелги€   •   2004
—атира    •   ƒрамеди€    •    јнимаци€
director Seth Worley
9мин   •   —јў   •   2015
ƒрамеди€    •    »грално кино
director Sean Donnelly
5мин   •   —јў   •   2018
ƒрамеди€    •    јнимаци€
director & writer Emma Seligman
8мин   •    анада, —јў   •   2018
ƒрамеди€    •   —итуаци€    •    »грално кино
director David Brundige
6мин   •   —јў   •   2017
ƒрамеди€    •   —итуаци€    •    »грално кино
director Claude Cloutier
9мин   •    анада   •   2007
—атира    •   ƒрамеди€    •    јнимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018