09.4 19:30ч
¬елико “ърново
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Tim Wilkime
11мин   •   —јў   •   2019
ƒрамеди€    •   „ерен хумор    •    »грално кино
director & writer Lendita Zeqiraj
15мин   •    осово   •   2019
—емеен    •   ƒрамеди€    •    »грално кино
director David Brundige
6мин   •   —јў   •   2017
ƒрамеди€    •   —итуаци€    •    »грално кино
director Gunhild Enger
15мин   •   Ќорвеги€   •   2013    
ƒрамеди€    •   —емеен    •    »грално кино
director Claude Cloutier
9мин   •    анада   •   2007
—атира    •   ƒрамеди€    •    јнимаци€
режисьор Hugo Cierzniak
6мин   •   ‘ранци€   •   2012
ƒрамеди€    •    3D анимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018