18.7 21:00ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
режисьор Emir Ezvan
12мин   •   ћалайзи€   •   2016
‘илософски    •   —атира    •    »грално кино
режисьор Sharon Colman
7мин   •   —јў   •   2005
 омеди€    •   —атира    •    јнимаци€
режисьор и сценарист Mitchell Lazar
7мин   •    анада   •   2017    
—атира    •    »грално кино
режисьор Dusan Vukotic
9мин   •   ёгослави€   •   1959
 омеди€    •   —атира    •    јнимаци€
режисьор и сценарист ћартин »лиев
9мин   •   Ѕългари€   •   2013
—атира    •    »грално кино
режисьор и сценарист James Hendri
10мин   •   —јў   •   1989
—атира    •    »грално кино
режисьор и сценарист Andrew Fitzgerald
14мин   •   —јў   •   2016
—атира    •   ƒрамеди€    •    »грално кино
–ежисьор и продуцент ќгн€н  остовски
8мин   •   Ѕългари€   •   2011
—атира    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018