14.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
directors & writers Celine Held & Logan George
12мин   •   —јў   •   2018
ƒрама    •    »грално кино
director Jaime Dezcallar
11мин   •   »спани€   •   2016    
ƒрама    •    »грално кино
director Rory Byrne
13мин   •   »рланди€   •   2017
‘илософски    •   ƒрама    •    јнимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018