02.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & animator Dimiter Dimitrov - Animiter
6мин   •   Ѕългари€   •   2019
ѕоези€    •   ƒетски    •    јнимаци€
director & producer Cedar Wright
13мин   •   —јў   •   2016
ƒокументален    •    »грално кино
director & writer Simeon Duncombe
4мин   •   Ќова «еланди€   •   2016
ћистери€    •   “рилър    •    FX ефекти
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018