09.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & writer Mira Yankova
15мин   •   Ѕългари€   •   2019
ƒрама    •   ѕоези€    •    јнимаци€
director Carlos Baena
13мин   •   »спани€   •   2018
—трашни    •   “рилър    •    јнимаци€
director & writer Miroslav Šálek
10мин   •   „ехи€   •   2019
ƒрама    •    »грално кино
director Tim Bollinger
5мин   •   √ермани€   •   2010
—транни    •   “рилър    •    FX ефекти
director & writer Aćim Vasić
8мин   •   ‘ранци€   •   2018
“рилър    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018