02.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & writer Alexander Nachev
13мин   •   Ѕългари€   •   2017
ƒрама    •   “рилър    •    јнимаци€
режисьор David Stumpf
5мин   •   —ловаки€   •   2016
”естърн    •    јнимаци€
director & writer Robert Eggers
11мин   •   —јў   •   2015
ƒрама    •    »грално кино
director ED CHENG
2мин   •   —јў   •   2014
≈кспериментален    •    јнимаци€
cinematographer Jamil Alvi
6мин   •   ѕакистан   •   2015
“рилър    •   —трашни    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018