09.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & writer Dušan Kastelic
12мин   •   —ловени€   •   2017
ƒистопи€    •    3D анимаци€
director Lucas Helth Postma
16мин   •   ƒани€   •   2014
ƒрама    •    »грално кино
director and producer Jesse Pohjonen
10мин   •   ‘инланди€   •   2017
 омеди€    •    »грално кино
director Romain Gavras
9мин   •   —јў   •   2010
ƒистопи€    •    ћузика
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018