09.4 19:30ч
¬елико “ърново
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Terri Timley
4мин   •   —јў   •   2010
—транни    •    »грално кино
director, writer, cinematographer & editor Christopher Nolan
3мин   •   ¬еликобритани€   •   1997
≈кспериментален    •    Ќ€мо кино
directors, writers & producers Ian Bousher & Theo Gee
11мин   •   ¬еликобритани€   •   2019
„ерен хумор    •   —транни    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018