11.8 21:00ч
“р€вна
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
directed & animated by Dim Yagodin
3мин   •   Ѕългари€   •   2010
‘илософски    •   —атира    •    јнимаци€
director Terri Timley
4мин   •   —јў   •   2010
—транни    •    »грално кино
director Ransom Riggs
4мин   •   —јў   •   2010
 омеди€    •    јнимаци€
director Sandeepan Chanda
3мин   •   »нди€   •   2010
“рилър    •    јнимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018