09.4 19:30ч
¬елико “ърново
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
режисьор, продуцент и сценарист Guillaume Blanchet
3мин   •    анада   •   2012
≈кспериментален    •    »грално кино
режисьор Sander Allikmae
15мин   •   ≈стони€   •   2012
ƒистопи€    •    »грално кино
режисьор Sergey Tsyss
5мин   •   –уси€   •   2012
ƒистопи€    •    »грално кино
режисьор Koray Sevindi
7мин   •   “урци€   •   2012
ƒрама    •    »грално кино
режисьор S G Collins
13мин   •   —јў   •   2012    
ƒокументален    •    »грално кино
режисьор, продуцент и сценарист Garret Anton Harkawik
13мин   •   —јў   •   2012
ƒокументален    •    »грално кино
–≈∆»—№ќ– » —÷≈Ќј–»—“ Wesley Versteeg
7мин   •   Ѕелги€   •   2012
ƒрамеди€    •    »грално кино
–≈∆»—№ќ– HYUN MOON
18мин   •   ёжна  оре€   •   2012
ƒрама    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018