18.7 21:00ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Taylor Engel
3мин   •   —јў   •   2014
ƒрама    •   ѕоези€    •    »грално кино
director & writer Patricia Font
13мин   •   »спани€   •   2014
–омантичен    •   ƒрама    •    »грално кино
director Lucas Martell
10мин   •   —јў   •   2014
ƒистопи€    •   ƒетски    •    3D анимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018