23.7 21:00ч
“р€вна
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
режисьор и сценарист Clara Aranovich
5мин   •   —јў   •   2015
ƒрамеди€    •   ‘илософски    •    »грално кино
режисьор и сценарист Mees Peijnenburg
9мин   •   ’оланди€   •   2015
ƒрама    •    „ерно бели
режисьор Henrik Bjerregaard Clausen
5мин   •   ƒани€   •   2015
“рилър    •    FX ефекти
продуцент, режисьор, дизайн Moth
2мин   •   ¬еликобритани€   •   2015
ƒокументален    •    јнимаци€
режисьор Simon Cottee
9мин   •   јвстрали€   •   2015
‘илософски    •   –омантичен    •    јнимаци€
режисьор и сценарист Marcin Dubiniec
5мин   •   ѕолша   •   2015
„ерен хумор    •    »грално кино
режисьор Yali Sharon
7мин   •   —јў   •   2015
ƒокументален    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018