08.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & writer Pavel Ostrikov
19мин   •   ”крайна   •   2017
ƒрама    •    »грално кино
director & writer Daniel Daigle
13мин   •    анада   •   2017
ƒрамеди€    •    »грално кино
director Paul Schneider
19мин   •   —јў   •   2017
—итуаци€    •   “рилър    •    »грално кино
director & writer Dania Bdeir
15мин   •   Ћиван, —јў   •   2017
ƒрама    •   —емеен    •    »грално кино
director Rory Byrne
13мин   •   »рланди€   •   2017
‘илософски    •   ƒрама    •    јнимаци€
director & scenario Sudarshan Suresh
16мин   •   —јў   •   2017
ƒрама    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018