този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & writer Ivaylo Minov
20мин   •   Ѕългари€, ћакедони€   •   2018
”естърн    •   ƒрама    •    »грално кино
director & writer Dominic Burgess
11мин   •   —јў   •   2018
„ерен хумор    •   ƒрамеди€    •    »грално кино
director Carlos Baena
13мин   •   »спани€   •   2018
—трашни    •   “рилър    •    јнимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018