14.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director & writer Mira Yankova
15мин   •   Ѕългари€   •   2019
ƒрама    •   ѕоези€    •    јнимаци€
director & writer Andrey Russimoff
8мин   •   Ѕългари€   •   2019
ƒокументален    •   ‘илософски    •    ƒрон
director & animator Dimiter Dimitrov - Animiter
6мин   •   Ѕългари€   •   2019
ѕоези€    •   ƒетски    •    јнимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018