този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Adeeb Rais
20мин   •   »нди€   •   2019
ƒрама    •    »грално кино
a film by Stéphane Baz
5мин   •   ‘ранци€   •   2019
≈кшън    •    FX ефекти
director & writer Marshall Curry
20мин   •   —јў   •   2019
ƒрама    •    »грално кино
director & writer Alex Kavutskiy
16мин   •   —јў   •   2019
ƒрамеди€    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018